Garis Panduan Penyewaan Dan Penggambaran Venue DBKL

Penyewaan lokasi (venue) DBKL adalah salah satu kemudahan yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kepada pelbagai agensi awam, swasta dan persendirian bagi tujuan penyediaan pelbagai aktiviti dan program yang dirancang. Sebarang program hendaklah mendapat kebenaran dari Datuk Bandar Kuala Lumpur beserta bayaran minima di lokasi yang diluluskan.

Lokasi yang memerlukan kebenaran :

River of Life (ROL)
1. Plaza BSAS, Jalan Raja (P7)
2. Plaza Guiding Gallery, Leboh Pasar Besar (P7)
3. Plaza Benteng, Jalan Benteng (P7)
4. Confluence Guiding Gallery (Pakej 3A3B)
5. Tiong Nam Park (Pakej 3A3B)
6. Southern Gateway Guiding (Pakej 4A4B)
7. Community Guiding Gallery (Pakej 4A4B)

Jejak Warisan (Heritage Trail)
1. Plaza HT2 (Bank Muamalat)
2. Bulatan Dato’ Onn

Maklumat lanjut :
Pengarah
Unit Pengurusan Projek Ikonik
Jabatan Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan Bangunan
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Tingkat 22, Menara DBKL 3, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur
Telefon : 03 2617 6491/ 6494
Faks : 03 2698 3854
Emel : jpppa@dbkl.gov.my atau ikonik.dbkl@gmail.com

Maklumat lanjut berkenaan lokasi, syarat penyewaan, pembayaran sewaan dan wang cagaran akan dikemaskini.

Skip to content