Hebahan Bagi Notis Pemberitahuan Untuk Mendapatkan Pandangan Pemilik Tanah Berdaftar Di Kawasan Sekitar Di Atas Lot PT. 9716, Mukim Kuala Lumpur, Terhadap Cadangan Pembangunan

ms_MYMS