Rabu, 5 Ogos 2020 [ 9:53:45 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Profil Bahagian

PENGENALAN

Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB) Kuala Lumpur telah diwujudkan pada 12 April 2007 selaras dengan kuatkuasa Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663) [telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) bermula 1 Jun 2015]. COB diletakkan sebagai sebahagian daripada Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (JPPH), DBKL. Bahagian ini berperanan sebagai pelaksana dan pengawalseliaan perundangan berhubung pengurusan dan penyenggaraan bangunan dan harta bersama berstrata di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Disamping itu, Bahagian ini turut memainkan peranan dari aspek kelestarian yang melibatkan kesejahteraan dan keharmonian diantara pihak pemaju, pembeli dan pemilik di kawasan pemajuan bertingkat (berstrata).

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur adalah Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur manakala Pengarah Eksekutif (Perancangan) dan Pengarah Eksekutif (Pengurusan) merupakan Timbalan-Timbalan Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur.

 

Dalam melaksanakan apa-apa arahan am atau khas, kuasa dan kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur, sehingga tahun 2018 seramai 39 orang kakitangan ditempatkan di Bahagian COB. Bahagian COB diketuai oleh Timbalan Pengarah Kanan W54 selaku Ketua Bahagian dan dibantu oleh Timbalan Pengarah W52 merangkap Timbalan Ketua Bahagian bersama-sama 8 orang Pegawai Kumpulan A.

VISI

Memastikan kehidupan yang berkualiti, harmoni, dan selesa bagi pemajuan berstrata.

MISI

Semua kawasan pemajuan berstrata mempunyai Badan Pengurusan yang dapat menjalankan pengurusan dan penyenggaraan bangunan dan harta bersama dengan baik.