Saturday, 8th August 2020 [ 5:17:24 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Piagam Pelanggan

 1. Menyemak semula Pelan Struktur Kuala Lumpur dalam tempoh 10 tahun selepas pelan diwartakan.
 2. Menghasilkan draf semakan Pelan Struktur Kuala Lumpur dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pelantikan perunding.
 3. Menghasilkan draf semakan sebahagian daripada Pelan Tempatan yang telah diwartakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh arahan Datuk Bandar.
 4. Mengeluarkan keputusan kepada pemohon bagi cadangan pembangunan yang diterima di Urusetia Pusat Setempat tidak melebihi dari tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mengikut jenis permohonan seperti berikut :
  Bil

  Jenis Permohonan

  Tidak melibatkan proses pelawaan bantahan Kaedah 5

  Melibatkan proses pelawaan bantahan Kaedah 5

  i.

  Permohonan 4 serentak

  111 hari

  139 hari

  ii.

  Permohonan 3 serentak (yang melibatkan perihal tanah)

  111 hari

  139 hari

  iii.

  Permohonan 3 serentak (yang tidak melibatkan perihal tanah)

  80 hari

  108 hari

  iv.

  Permohonan 2 serentak (yang melibatkan perihal tanah)

  108 hari

  139 hari

  v.

  Permohonan 2 serentak (yang tidak melibatkan perihal tanah)

  80 hari

  108 hari

  vi.

  Kelulusan Kebenaran Perancangan

  57 hari

  108 hari

 5. Mengeluarkan kelulusan pelan pembangunan landskap dalam tempoh 45 hari daripada tarikh permohonan diterima.
 6. Mengeluarkan perakuan keatas permohonan tanah kerajaan kepada Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) Kuala Lumpur dalam tempoh 30 hari dari tarikh menerima surat permohonan daripada PTGWP.
 7. Mengeluarkan data perancangan tidak terperingkat dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima permohonan.
 8. Mengeluarkan Perintah Pembangunan dalam tempoh 15 hari selepas pemohon mematuhi senarai semak Pasca JKTPS/JKPS.

 

 

Tarikh Kemaskini : 14 September 2018