Ahad, 16 Ogos 2020 [ 1:28:30 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Profil Jabatan

LATAR BELAKANG

 1. Jabatan ini pada asalnya dikenali sebagai Bahagian Kebudayaan, Pelancongan dan Sukan yang terletak di bawah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Kemudahan Sosial.

 2. Pada 1 April 2003 ia telah dinaiktaraf sebagai sebuah jabatan yang tersendiri dan dikenali sebagai Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan.

 3. Pada 1 Julai 2011, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Kebudayaan, Kesenian Dan Sukan.

 4. Selaras dengan penjenamaan jabatan, mulai tahun 2018,  Jabatan ini di strukturkan kepada 3 bahagian yang utama iaitu :-
  1. Bahagian Persembahan & Pengurusan Acara
  2. Bahagian Pengurusan Kemudahan & Pentadbiran
  3. Biro Pelancongan

 5. Bahagian Persembahan & Pengurusan acara dibahagikan kepada 3 unit iaitu;
  1. Unit Kebudayaan
  2. Unit Muzik
  3. Unit Pengurusan Acara & Promosi

 6. Bahagian Pengurusan Kemudahan & Pentadbiran dibahagikan kepada 2 unit iaitu;
  1. Unit Pentadbiran dan Kewangan
  2. Unit Kemudahan Sukan

 

VISI

 • Membentuk warga kota yang aktif, sihat dan kreatif serta meningkatkan bilangan kehadiran pelancong ke Kuala Lumpur melalui aktiviti-aktiviti kebudayaan, kesenian, pelancongan dan sukan

MISI

 • Menyediakan fasiliti yang mesra rakyat

 • Mengadakan program kebudayaan, kesenian dan sukan serta menyediakan produk pelancongan yang berkualiti bagi memenuhi kehendak warga kota dan pelancong

FUNGSI

 • Menyedia dan mengurus fasiliti yang berkualiti dan mesra rakyat.

 • Mempelbagai produk kebudayaan, kesenian, pelancongan dan sukan yang berkualiti bagi menyemarakkan suasana kehidupan yang sihat dan kondusif di Kuala Lumpur.

 • Memberi kerjasama dengan semua pihak (NGO, badan kerajaan, swasta) bagi menjayakan program dan aktiviti berkaitan kebudayaan, kesenian, pelancongan, sukan dan rekreasi.