Tuesday, 4th August 2020 [ 2:00:21 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Kenyataan Perunding Bil. 3/2020

Tarikh Iklan Perunding : 23 Julai 2020

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:-

NO. RUJUKAN BUTIR-BUTIR PELAWAAN
KOD BIDANG TARIKH TUTUP (12.00 tgh) HARGA DOKUMEN SYARAT UTAMA PELAWAAN
2019/G008
Perkhidmatan Perunding (Jurukur Tanah Berlesen) Bagi Kerja Perizaban Kolam Takungan Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (Kawasan 1 - Kolam Takungan Taman Kepong Indah)

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang Baru

330203 (Ukur Tanah).

5 Ogos 2020 (Rabu) RM50.00
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.
2019/G009
Perkhidmatan Perunding (Jurukur Tanah Berlesen) Bagi Kerja Perizaban Kolam Takungan Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (Kawasan 2 - Kolam Takungan Setapak Jaya & Kolam Takungan Menjalara)
 

 Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang Baru

330203 (Ukur Tanah).

 5 Ogos 2020 (Rabu)  RM50.00
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.
2019/G010 Perkhidmatan Perunding (Jurukur Tanah Berlesen) Bagi Kerja Perizaban Kolam Takungan Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (Kawasan 3 - Kolam Takungan Nurseri Pusat Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi , DBKL)  Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang Baru

330203 (Ukur Tanah).

5 Ogos 2020 (Rabu)   RM50.00
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.
2019/G011 Perkhidmatan Perunding (Jurukur Tanah Berlesen) Bagi Kerja Perizaban Kolam Takungan Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (Kawasan 4 - Kolam Takungan Alam Sutera dan Kolam Takungan Bernama [Kg.Boyan])  Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang Baru

330203 (Ukur Tanah).

5 Ogos 2020 (Rabu)   RM50.00
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.
2019/G012 Perkhidmatan Perunding (Jurukur Tanah Berlesen) Bagi Kerja Perizaban Kolam Takungan Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (Kawasan 5 - Kolam Takungan Ayer Leleh dan Kolam Takungan Kg. Bohol)  Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang Baru

330203 (Ukur Tanah).

5 Ogos 2020 (Rabu)   RM50.00
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.

1.   

 1. Dokumen pelawaan boleh dibeli di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur dengan mengemukakan resit bayaran dokumentasi yang dibayar secara tunai sahaja (sila bawa salinan sijil akuan pendaftaran KKM semasa pembelian dokumen pelawaan).
 2. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah disediakan sebanyak tiga (3) salinan setiap satu dan dimasukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan ’Cadangan Teknikal’ dan ’Cadangan Kos’ di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.
 3. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan seperti alamat di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
 4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
 5. Sekiranya perunding tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.