Tuesday, 4th August 2020 [ 1:27:39 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Kenyataan Tender Bil. 12/2020

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2020/A101 Cadangan Kerja-Kerja Naik Taraf Serta Penggantian Peralatan Yang Berkaitan Kepada Lif Yang Sedia Ada Berjenama " Schindler" Sebanyak Enam (6) Unit Di Kawasan Projek Perumahan Rakyat (PPR) Bukit Jalil 1, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A102 Cadangan Kerja-Kerja Naik Taraf Serta Penggantian Peralatan Yang Berkaitan Kepada Lif Yang Sedia Ada Berjenama "EITA" Sebanyak Lapan Belas (18) Unit Di Kawasan Projek Perumahan Rakyat (PPR) Bukit Jalil 2, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A103 Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Sepuluh (10) Unit Lif Penumpang Di Blok 62,64,66,68 Dan 70 Kawasan Perumahan Awam (PA) Seri Sabah 3B Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A104 Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Dua Belas (12) Unit Lif Penumpang Di 88,90,92,94,96 & 98 Kawasam Perumahan Awam (PA) Seri Kota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A105 Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Lapan (8) Unit Lif Penumpang Di Blok 54.56,58 Dan 60 Kawasan Perumahan Awam (PA) Seri Sabah 3A Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A106 Cadangan Kerja-Kerja Naik Taraf Serta Penggantian Peralatan Yang Berkaitan Kepada Lif Yang Sediada Berjenama "Schindler" Sebanyak Enam (6) Unit Di Kawasan Perumahan Awam Hang Tuah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A107 Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Tiga (3) Unit Lif Penumpang Di Blok 1 Kawasan Projek Perumahan Rakyat (PPR) Seri Anggerik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM400.00
2020/A108 Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pagar Keselamatan Dan Bebendul Jalan (2 Tier Dan 3 Tier) Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB
Gred G3
Kategori CE
Pengkhususan
CE21 Dan CE43

 

Tarikh Tender Dibuka
15 Julai 2020 (Rabu)

 

Tarikh Tender Ditutup
 28 Julai 2020 (Selasa)

 

RM350.00 
 1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.
   
 2. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
   
 3. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.
   
 4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
   
 5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun.