Selasa, 11 Ogos 2020 [ 2:51:27 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Profil Jabatan

 

jpm_pic01

Pelaksanaan ICT di DBKL bermula seawal tahun 1970. Ia dilakukan secara teragih (stand alone system) oleh beberapa jabatan mengikut keperluan dan kegunaan masing-masing, melalui penyeliaan Bahagian Teknologi Maklumat di mana pada ketika itu diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Kewangan.

 

Pada tahun 1998 perkembangan ICT di DBKL memasuki lembaran baru apabila pentadbiran DBKL mengambil langkah drastik dengan menubuhkan Unit Multimedia bagi melaksanakan projek E-Kerajaan sejajar dengan Agenda ICT Kebangsaan (NITA) dan Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor).

 

Ekoran itu juga pada 1 Julai 2002 Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK) ditubuhkan secara rasmi.

 

Mulai 1 Julai 2011, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Pengurusan Maklumat (JPM).

 

Sebagai sebuah jabatan, skop, peranan dan tanggungjawab JPM menjadi bertambah besar dan luas. Ia bukan sahaja memberi khidmat kepada pengguna dalaman malah turut melibatkan masyarakat serta organisasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

Justeru perkembangan ini perlu diimbangi dengan pertambahan tenaga kerja ICT yang mencukupi, bertaraf tetap dan kekananan serta berautoritatif bagi menjalankan tugas-tugas pembangunan dan pelaksanaan ICT dengan lebih berkesan.

 

VISI

ICT sebagai pembolehdaya strategik ke arah merealisasikan DBKL sebagai sebuah PBT yang terunggul menjelang 2020.

MISI

* Mengoptimumkan perkhidmatan ICT ke arah kesejahteraan warga kota; dan

* Membudaya dan memperkasa ICT melalui jaringan digital yang mapan dan mantap ke arah penyampaian perkhidmatan cemerlang.