Rabu, 12 Ogos 2020 [ 9:47:01 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Perkhidmatan Kami

OBJEKTIF

Mewujudkan bandar raya Kuala Lumpur bertaraf dunia yang maju, indah, sejantera dan beridentiti tersendiri berdasarkan strategi perancangan yang mengarah kepada penyediaan infrastruktur, pembangunan sosio ekonomi serta kemudahan sosial disamping meningkatkan kualiti hidup dari aspek sosio budaya dan persekitaran mesra insan.

 

MISI

Mencapai satu bentuk pembangunan yang seimbang melalui perancangan ekonomi bandar yang menyeluruh dan bersepadu selaras dengan dasar pembangunan negara.

 

FUNGSI

  1. Menyelaras penyediaan bajet pembangunan dan pengagihan sumber kewangan bagi projek-projek pembangunan;
  2. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan penswastaan;
  3. Menilai kemajuan dan pencapaian projek pembangunan dan penswastaan;
  4. Mengenalpasti dan membuat kajian penyelidikan sosio ekonomi; dan
  5. Menyelaras tindakan dan maklumbalas dengan institusi sosial dan politik serta agensi-agensi kerajaan dan swasta di luar DBKL.