Inisiatif Wilayah Cakna 6.0 kepada warga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kementerian Wilayah Persekutuan dan Agensi meneruskan agenda Prihatin Rakyat dengan Inisiatif Wilayah Cakna 6.0 kepada warga Wilayah Persekutuan penangguhan bayaran cukai taksiran DBKL dan juga pengecualian penalti denda lewat cukai taksiran tertunggak tahun 2020 & 2021.

ms_MYMS