Jabatan Kawalan Bangunan

Tajuk
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Meroboh Bangunan
1 file(s) 1 download
22 Januari 2021
Senarai Keperluan Untuk Rayuan Permohonan Lesen Premis
1 file(s) 2 downloads
22 Januari 2021
Garis Panduan Papan Tanda Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 222 downloads
27 November 2020
Garis Panduan Waktu Kerja Di Tapak Bina Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 80 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Rekabentuk Paparan Pada Papan Dendeng Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 18 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Berkembar (Semi-D) Sedia Ada Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 88 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Teres 1, 2 Dan 3 Tingkat Sedia Ada Jenis Lot Kecil di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 128 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Penggunaan Kaca Pembalik Cahaya dan Kaca Keselamatan Pada Bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 55 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Rumah Kediaman Jenis Teres / Berangkai 1, 2 dan 3 Tingkat untuk Lot Saiz Biasa (Standard Lot) di Wilayah Persekutuan
1 file(s) 127 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Untuk Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala Di WPKL
1 file(s) 24 downloads
22 Januari 2021
Gambarajah Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 89 downloads
17 Jun 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Tujuan Rekod Kerja-Kerja Kecil (Sekatan Dalaman)
1 file(s) 80 downloads
17 Jun 2020
Cadangan Garis Panduan Pengemukaan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 116 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 84 downloads
27 November 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 70 downloads
17 Jun 2020
ms_MYMS