Jabatan Kawalan Bangunan

Tajuk
Garis Panduan Permit Kerja Kecil Rumah Kediaman Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 263 downloads
5 Februari 2021
Garis Panduan Pagar Perlindungan Sementara (Papan Dendeng) Tapak Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 197 downloads
5 Februari 2021
Senarai Semak Keperluan Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Di Tapak Binaan
1 file(s) 133 downloads
27 Januari 2021
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Di Tapak Binaan
1 file(s) 140 downloads
27 Januari 2021
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Meroboh Bangunan
1 file(s) 110 downloads
22 Januari 2021
Senarai Keperluan Untuk Rayuan Permohonan Lesen Premis
1 file(s) 100 downloads
22 Januari 2021
Garis Panduan Papan Tanda Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 384 downloads
27 November 2020
Garis Panduan Waktu Kerja Di Tapak Bina Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 160 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Rekabentuk Paparan Pada Papan Dendeng Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 18 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Berkembar (Semi-D) Sedia Ada Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 233 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Teres 1, 2 Dan 3 Tingkat Sedia Ada Jenis Lot Kecil di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 366 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Penggunaan Kaca Pembalik Cahaya dan Kaca Keselamatan Pada Bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 126 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Rumah Kediaman Jenis Teres / Berangkai 1, 2 dan 3 Tingkat untuk Lot Saiz Biasa (Standard Lot) di Wilayah Persekutuan
1 file(s) 307 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Untuk Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala Di WPKL
1 file(s) 104 downloads
22 Januari 2021
Gambarajah Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 249 downloads
17 Jun 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Tujuan Rekod Kerja-Kerja Kecil (Sekatan Dalaman)
1 file(s) 190 downloads
17 Jun 2020
Cadangan Garis Panduan Pengemukaan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 321 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 162 downloads
27 November 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 151 downloads
17 Jun 2020
ms_MYMS