Jabatan Kawalan Bangunan

Tajuk
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Meroboh Bangunan
1 file(s) 44 downloads
10 September 2021
Garis Panduan Kawalan Ketinggian Rumah Bertanah (Landed)
1 file(s) 200 downloads
4 Ogos 2021
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Teres Dua Tingkat Sedia Ada Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 159 downloads
4 Ogos 2021
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Teres Satu Tingkat Sedia Ada Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 77 downloads
4 Ogos 2021
Panduan Menentukan Bilangan Penghuni Penuh Sesak Bagi Sebuah Rumah Kediaman Dan Rumah Kedai Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 175 downloads
16 April 2021
Garis Panduan Permit Kerja Kecil Rumah Kediaman Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 721 downloads
5 Februari 2021
Garis Panduan Pagar Perlindungan Sementara (Papan Dendeng) Tapak Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 677 downloads
5 Februari 2021
Senarai Semak Keperluan Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Di Tapak Binaan
1 file(s) 382 downloads
27 Januari 2021
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Di Tapak Binaan
1 file(s) 540 downloads
27 Januari 2021
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Meroboh Bangunan
1 file(s) 306 downloads
22 Januari 2021
Senarai Keperluan Untuk Rayuan Permohonan Lesen Premis
1 file(s) 217 downloads
22 Januari 2021
Garis Panduan Papan Tanda Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 724 downloads
27 November 2020
Garis Panduan Waktu Kerja Di Tapak Bina Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 321 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Rekabentuk Paparan Pada Papan Dendeng Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 195 downloads
3 Ogos 2021
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Berkembar (Semi-D) Sedia Ada Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 541 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Teres 1, 2 Dan 3 Tingkat Sedia Ada Jenis Lot Kecil di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 1131 downloads
4 Ogos 2021
Garis Panduan Penggunaan Kaca Pembalik Cahaya dan Kaca Keselamatan Pada Bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 242 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Ubahsuai Rumah Kediaman Jenis Teres / Berangkai 1, 2 dan 3 Tingkat untuk Lot Saiz Biasa (Standard Lot) di Wilayah Persekutuan
1 file(s) 731 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Untuk Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala Di WPKL
1 file(s) 275 downloads
22 Januari 2021
Gambarajah Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 665 downloads
17 Jun 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Tujuan Rekod Kerja-Kerja Kecil (Sekatan Dalaman)
1 file(s) 390 downloads
17 Jun 2020
Cadangan Garis Panduan Pengemukaan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 1142 downloads
17 Jun 2020
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 484 downloads
27 November 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 311 downloads
17 Jun 2020
ms_MYMS