Jabatan Kawalan Bangunan

Tajuk
Garis Panduan Pengemukaan Laporan Kajian Dilapidasi
1 file(s) 773 downloads
26 August 2022
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Meroboh Bangunan
1 file(s) 1042 downloads
10 September 2021
Garis Panduan Kawalan Ketinggian Rumah Bertanah (Landed)
1 file(s) 1726 downloads
4 August 2021
Panduan Menentukan Bilangan Penghuni Penuh Sesak Bagi Sebuah Rumah Kediaman Dan Rumah Kedai Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 642 downloads
9 February 2022
Garis Panduan Permit Kerja Kecil Bagi Rumah Kediaman, Bangunan Pejabat, Rumah Kedai, Kedai Pejabat Serta Lot ‘Retail’ Di Kompleks Membeli Belah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 3679 downloads
9 December 2021
Garis Panduan Pagar Perlindungan Sementara (Papan Dendeng) Tapak Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 2862 downloads
5 February 2021
Senarai Semak Keperluan Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Di Tapak Binaan
1 file(s) 797 downloads
27 January 2021
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Di Tapak Binaan
1 file(s) 1381 downloads
27 January 2021
Senarai Keperluan Permohonan Surat Sokongan Lesen Premis
1 file(s) 1540 downloads
12 January 2023
Garis Panduan Papan Tanda Pembinaan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 2463 downloads
27 November 2020
Garis Panduan Waktu Kerja Di Tapak Bina Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 939 downloads
17 June 2020
Garis Panduan Rekabentuk Paparan Pada Papan Dendeng Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 1195 downloads
3 August 2021
Garis Panduan Ubahsuai Kediaman Untuk Rumah Teres 1, 2 Dan 3 Tingkat Sedia Ada Jenis Lot Kecil di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 3370 downloads
4 August 2021
Garis Panduan Penggunaan Kaca Pembalik Cahaya dan Kaca Keselamatan Pada Bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 618 downloads
17 June 2020
Garis Panduan Ubahsuai Rumah Kediaman Jenis Teres / Berangkai 1, 2 dan 3 Tingkat untuk Lot Saiz Biasa (Standard Lot) di Wilayah Persekutuan
1 file(s) 3117 downloads
17 June 2020
Garis Panduan Untuk Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala Di WPKL
1 file(s) 1146 downloads
22 January 2021
Gambarajah Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 3130 downloads
17 June 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Tujuan Rekod Kerja-Kerja Kecil (Sekatan Dalaman)
1 file(s) 1252 downloads
17 June 2020
Cadangan Garis Panduan Pengemukaan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Pengubahsuaian Dalaman Serta Membina Sekatan Dalaman Di WPKL
1 file(s) 6394 downloads
17 June 2020
Garis Panduan Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 1317 downloads
27 November 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Permit Asrama Sementara Pekerja Dalam Bangunan Bertingkat Di Tapak Binaan
1 file(s) 676 downloads
17 June 2020
Skip to content