Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Tajuk
Borang Tukar Alamat Dan Pembetulan Ejaan
1 file(s) 4028 downloads
22 February 2022
Borang Penukaran Nama Syarikat
1 file(s) 831 downloads
27 August 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J)
1 file(s) 7625 downloads
23 February 2022
Pemberitahuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama
1 file(s) 140 downloads
3 June 2020
Penyata Pemilik & Surat Lampiran
1 file(s) 1014 downloads
3 June 2020
Permohonan Tukar Nama/ Alamat Baru Cukai Taksiran
1 file(s) 7567 downloads
3 June 2020
Notice Of Transfer On Rateable Holding (Form I and J)
1 file(s) 2418 downloads
3 June 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J) (BM)
1 file(s) 4384 downloads
22 February 2022
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Kerajaan Secara Lesen Menduduki Sementara (LMS) di Bawah Talian Elektrik (Rentis TNB)
1 file(s) 149 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Rizab DBKL / Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur
1 file(s) 116 downloads
3 June 2020
Skip to content