Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Tajuk
House Rules Residensi Sungai Udang, Kuala Lumpur
1 file(s) 15 downloads
23 November 2022
Borang Pengubahsuaian
1 file(s) 33 downloads
23 November 2022
Borang Pemindahan
1 file(s) 289 downloads
23 November 2022
Borang Tukar Alamat Dan Pembetulan Ejaan
1 file(s) 4655 downloads
22 February 2022
Borang Penukaran Nama Syarikat
1 file(s) 984 downloads
27 August 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J)
1 file(s) 8680 downloads
23 February 2022
Pemberitahuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama
1 file(s) 167 downloads
3 June 2020
Penyata Pemilik & Surat Lampiran
1 file(s) 1151 downloads
3 June 2020
Permohonan Tukar Nama/ Alamat Baru Cukai Taksiran
1 file(s) 8700 downloads
3 June 2020
Notice Of Transfer On Rateable Holding (Form I and J)
1 file(s) 2908 downloads
3 June 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J) (BM)
1 file(s) 5518 downloads
22 February 2022
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Kerajaan Secara Lesen Menduduki Sementara (LMS) di Bawah Talian Elektrik (Rentis TNB)
1 file(s) 170 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Rizab DBKL / Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur
1 file(s) 161 downloads
3 June 2020
Skip to content