Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Tajuk
Borang Tukar Alamat Dan Pembetulan Ejaan
1 file(s) 2823 downloads
27 Ogos 2020
Borang Penukaran Nama Syarikat
1 file(s) 508 downloads
27 Ogos 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J)
1 file(s) 5719 downloads
27 Ogos 2020
Pemberitahuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama
1 file(s) 98 downloads
3 Jun 2020
Penyata Pemilik & Surat Lampiran
1 file(s) 639 downloads
3 Jun 2020
Permohonan Tukar Nama/ Alamat Baru Cukai Taksiran
1 file(s) 5010 downloads
3 Jun 2020
Notice Of Transfer On Rateable Holding (Form I and J)
1 file(s) 1500 downloads
3 Jun 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J) (BM)
1 file(s) 2434 downloads
3 Jun 2020
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Kerajaan Secara Lesen Menduduki Sementara (LMS) di Bawah Talian Elektrik (Rentis TNB)
1 file(s) 98 downloads
3 Jun 2020
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Rizab DBKL / Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur
1 file(s) 30 downloads
3 Jun 2020
ms_MYMS