Profil Jabatan Integriti

Latar Belakang Jabatan

Unit Integriti pada asalnya merupakan salah satu daripada fungsi Jabatan Pengurusan Sumber Manusia yang menguruskan isu integriti dan tatatertib pegawai dan kakitangan DBKL.

Namun begitu, selaras dengan keputusan kerajaan Jabatan Integriti DBKL ditubuhkan pada 1 Ogos 2015 dan diletakkan di bawah seliaan Pejabat Datuk Bandar Kuala Lumpur. Ini bertujuan sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di peringkat DBKL.

Jabatan ini bertanggungjawab memantau pematuhan undang-undang, dasar dan garis panduan berkaitan pengurusan disiplin pegawai dan kakitangan bagi mengukuhkan integriti DBKL. Di samping itu, Pegawai Jabatan ini bertanggungjawab menjalankan tindakan risikan dan siasatan terhadap aduan salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai dan kakitangan DBKL.

Visi

Melahirkan warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang berintegriti tinggi menjelang tahun 2020.

Misi

Melaksanakan fungsi Pengurusan Integriti dengan tadbir urus yang berkesan berasaskan pelaksanaan amalan pengurusan terbaik.

Hubungi Kami

Jabatan ini melaksanakan 6 fungsi teras iaitu:

 1. Unit Siasatan
  Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.

 2. Unit Aduan
  Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

 3. Unit Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

 4. Unit Pematuhan
  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 5. Unit Tadbir Urus
  Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

 6. Unit Pengukuhan Integriti
  Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
ms_MYMS