Profil Jabatan Perancangan Korporat

Latar Belakang Jabatan

Fungsi Perhubungan Awam mula dilaksanakan di DBKL dalam tahun 70-an dan diselaraskan oleh Urusetia Bandaraya. Pada tahun 1995 fungsi tersebut telah diambil alih oleh Jabatan Pengurusan Organisasi. Seterusnya pada tahun 2006 unit ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pentadbiran dan dikenali sebagai Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa (UHEAA).

Pada tahun 2008 sekali lagi nama unit ini telah ditukarkan kepada Unit Komunikasi Korporat (UKK) selaras dengan hasrat Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk memberikan imej baru kepada organisasi DBKL. Mulai 1 Julai 2011, jabatan ini dikenali pula sebagai Jabatan Perancangan Korporat. Pertukaran nama ini juga memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai fungsi JPRK bersesuaian dengan keadaan semasa.

Visi

Ke arah mempertingkatkan imej DBKL yang positif melalui komunikasi yang cekap dan berkesan dengan stakeholders.

Misi

Merancang, mengurus dan melaksanakan usaha-usaha mempertingkatkan imej DBKL yang positif.

Hubungi Kami

Objektif

Memastikan komunikasi yang berkesan dengan stakeholders disamping jaringan perhubungan antarabangsa yang baik ke arah imej Kuala Lumpur bertaraf dunia.

Fungsi

  1. Menjalinkan hubungan dan kerjasama DBKL dengan warga kota, agensi kerajaan dan swasta bagi mempertingkatkan persefahaman dan perkhidmatan yang diberi.
  2. Menyediakan dan menyebarkan maklumat yang positif dan tepat mengenai pentadbiran DBKL serta memberi maklum balas ke atas komen, aduan dan isu berbangkit kepada media massa.
  3. Memastikan urusan perhubungan pertubuhan antarabangsa yang baik disamping menyelaras lawatan luar dan dalam negeri dengan baik.
  4. Membantu dan memudahcara setiap pelanggan yang berurusan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam mendapatkan perkhidmatan, maklumat dan khidmat nasihat.
  5. Memastikan dan mendapatkan maklumbalas terhadap aduan yang dikemukakan daripada jabatan secepat mungkin atau selewat-lewatnya dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan.
  6. Menyelaras sambutan perayaan, majlis dan acara rasmi DBKL dengan teratur.
  7. Menerbitkan bahan bercetak dan elektronik kepada golongan sasaran di samping memberikan maklumat terkini dan tepat mengenai DBKL.
Skip to content