Profil Jabatan Penguatkuasaan

Latar Belakang Jabatan

15 September 1969 – Skuad Pemusnah (Demolition Squad) telah ditubuhkan yang dianggotai seramai 1 orang pegawai berpangkat Inspektor dan 8 orang anggota. Skuad ini ditugaskan untuk meroboh setinggan-setinggan yang didirikan di atas tanah kerajaan di Kuala Lumpur.

1970 – Suruhanjaya Ibukota telah melantik seramai 48 orang bekas anggota Polis dan Tentera sebagai Pasukan Penguatkuasa Ibukota. Tugas dan tanggungjawab pasukan ini adalah mengawal pertumbuhan setinggan baru dan aktiviti penjaja tanpa lesen di sekitar ibukota.

1974 – Seiring dengan pengisytiharan naik taraf Kuala Lumpur sebagai bandaraya, Pasukan Penguatkuasa telah di isytiharkan sebagai Pasukan Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan diletakkan di bawah Jabatan Urustia. Pasukan ini ditempatkan di Jalan San Peng.

1975 – Atas nasihat Bank Dunia (World Bank), Unit Trafik Warden telah ditubuhkan yang dianggotai seramai 40 orang untuk menguatkuasakan undang-undang di bawah Ordinan Lalulintas Jalan 1958 yang melibatkan kesalahan lalulintas statik dan bergerak.

1976 – Unit Trafik Warden diletakkan dibawah Jabatan Pengurusan Lalulintas.

1978 – Unit Penguatkuasa Perumahan ditubuhkan dengan kekuatan 100 orang anggota dan diletakkan di bawah Kementerian Wilayan Perseketuan dengan dikawal selia oleh Unit Penyelarasan Pembangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Unit ini bertanggungjawab melaksanakan tindakan keatas setinggan-setinggan.

31 Disember 1981 – Unit Trafik Warden dibubarkan.

1 Januari 1982 – Unit Penguatkuasa Khas yeng terdiri daripada bekas Trafik Warden ditubuhkan untuk menguatkuasakan Undang-undang berhubung kesalahan halangan dan kekotoran ditempat awam dan jalan awam. Unt ini di letakkan di bawah Urustia Bandaraya.

2 Ogos 1982 – Pengambilan Anggota Penguatkuasa Wanita Pertama : Seramai 39 Orang wanita telah dilantik, 19 orang ditugaskan di unit Penguatkuasa Khas sementara 20 orang lagi ditugaskan di Unit Kawalan Penjaja dan Keselamatan.

15 Julai 1983 Unit Penguatkuasa Perumahan, Unit Penguatkuasa Penjaja dan Unit Penguatkuasa Khas telah digabungkan menjadi satu jabatan yang dikenali sebagai Direktorat Penguatkuasaan.

14 Februari 1985 – Pasukan Pancaragam telah ditubuhkan.

1 Februari 1989 – Unit Berkuda telah ditubuhkan.

1 Februari 1992 – Skuad Penyelamat telah ditubuhkan.

15 Mei 2006 – Nama Direktorat Penguatkuasan telah ditukar kepada Jabatan Keselamatan dan Penguatkuasan.

1 Julai 2011 – Seiring dengan pengstukturan semula organisasi DBKL, nama Jabatan Keselamatan Dan Penguatkuasaan telah ditukarkan kepada Jabatan Penguatkuasaan.

9 Oktober 2013 – Unit Berbasikal ditubuhkan.

Visi

Kearah menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya bertaraf dunia melalui penguatkuasaan undang-undang.

Misi

1. Merancang, menyelaras dan menguatkuasakan undang-undang secara berhemah, berkesan dan berterusan. 2. Menyelaras dan menggerakkan pegawai dan kakitangan sebagai tenaga kerja yang beretika, berintergriti, berakauntabiliti, berkualiti dan memberikan perkhidmatan yang efisyen, mapan dan berkesan.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

 1. Memastikan dasar-dasar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dicapai sepenuhnya melalui tindakan penguatkuasaan.
 2. Memacu masyarakat Kuala Lumpur supaya bersikap lebih bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran sivik terhadap kualitI alam sekitar, keselamatan, keselesaan dan keharmonian.
 3. Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan lebih berintegriti melalui tindakanpenguatkuasaan sejajar dengan MISI Jabatan.

FUNGSI JABATAN

 1. Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan-kesalahan lalulintas, tempat letak kereta elektronik, penjaga kereta tanpa kebenaran, ingkar menggunakan jejantas dan halangan/pelanggaran isyarat lalu lintas
 2. Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan kekotoran di tempat awam, jalan awam, tapak pembinaan dan Kawasan Perumahan Awam DBKL
 3. Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan halangan di tempat awam dan jalan awam
 4. Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan aktiviti penjajaan iaitu penjaja berlesen, penjaja tanpa lessen, penjaja warga asing dan pembinaan struktur perniagaan tanpa kebenaran
 5. Mengambil tidakan penguatkuasaan fizikal ke atas kesalahan iklan tanpa kebenaran, premis tidak berlesen, aktiviti tidak berlesen dan melanggar isyarat
 6. Mengawal dan mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan vandalisme dan iklan tanpa kebenaran di tempat awam
 7. Mengawal dan mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan vandalisme di taman-taman awam, Dataran Merdeka dan perumahan awam DBKL
 8. Mengambil tindakan penguatkuasaan fizikal terhadap kesalahan perancangan dan pelanggaran syarat kelulusan perintah pembangunan
 9. Mengambil tindakan penguatkuasaan fizikal terhadap kesalahan kacau ganggu pembinaan terhadap orang awam dan kerja-kerja lebih masa
 10. Menyediakan bantuan menyelamat semasa bencana dan bertindak sebagai secretariat kepada bilik gerakan bantuan bencana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
 11. Menyediakan kawalan keselamatan fizikal terhadap harta benda Datuk Bandar Kuala Lumpur

PERWAKILAN KUASA

AKTA

 1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.
 2. Akta Kerajaan Tempatan 1976.
 3. Akta Pengangkutan Jalan 1987.
 4. Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992.
 5. Akta Hotel 2003.
 6. Akta Perancangan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1982.

UNDANG – UNDANG KECIL

 1. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959.
 2. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz, Warna dan Jenis) 1959.
 3. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Wilayah Persekutuan) 1981.
 4. Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan) 1982.
 5. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2015. 
 6. Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1984.
 7. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1986.
 8. Undang-Undang Kecil Perlesenan Penjaja dan Gerai (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016.
 9. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1990.
 10. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1991.
 11. Undang-Undang Kecil Pengangkutan Bahan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1997
 12. Undang-Undang Kecil Perumahan Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2000.
 13. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2002.
 14. Undang-Undang Kecil Establisymen Kecantikan dan Kesihatan (Wilayah Perseketuan Kuala Lumpur)2003.
 15. Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2012.
 16. Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1991.
 17. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016.
 18. Undang-Undang Kecil Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016.
 19. Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pengkompaunan Kesalahan) 2015.
 20. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan Tanah Dan Bangunan) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2018.

1: SKUAD PENYELAMAT

Perkhidmatan yang diberikan :-

 1. Menjalankan kerja-kerja bantuan menyelamat apabila berlakunya kejadian bencana banjir, tanah runtuh, kebakaran kawasan setinggan, pokok tumbang dan lain-lain;
 2. Menyelaraskan kerja-kerja bantuan pemindahan mangsa-mangsa yang terlibat dengan kejadian bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran kawasan setinggan dan lain-lain;
 3. Berkerjasama dan memberi bantuan kepada agensi-agensi penyelamat yang lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, JPAM, PDRM, SMART, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain;
 4. Memberi bantuan kemahiran untuk operasi penguatkuasaan;
 5. Mengerakkan bilik bantuan bencana pusat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur apabila sesuatu kejadian bencana; dan
 6. Menyelaraskan bantuan logistik apabila berlakunya bencana

Masa Operasi: 24 Jam 

Alamat : Skuad Penyelamat, Jabatan Penguatkuasaan DBKL, Jalan Tun Ismail, 50450 Kuala Lumpur.

Telefon : 603 – 4026 7222 / 603 – 4024 4424

2: PERSEMBAHAN PANCARAGAM

Perkhidmatan yang diberikan:- 

 1. Mengadakan persembahan semasa majlis-majlis rasmi atau acara-acara yang dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur(DBKL), lain-lain agensi kerajaan/swasta dan juga NGO.

Kadar bayaran perkhidmatan Pasukan Pancaragam:

Alamat : Pasukan Pancaragam, Jabatan Penguatkuasaan DBKL, Jalan San Peng, 55200 Kuala Lumpur.

Telefon : 603 – 9221 9077

Kadar bayaran perkhidmatan Pasukan Pancaragam

pancaragam1

kombo

drum

rebana

fanfare

kompang

3: TUNTUTAN KE ATAS KENDERAAN YANG DITUNDA

Perkhidmatan: 

Menunda kenderaan yang menghalang kelancaran lalulintas melalui rondaan dan aduan awam

Masa Urusan:

24 Jam

Alamat Tuntutan:

Unit Pengurusan Sitaan Dan Tunda
(Kenderaan ditunda),
Jabatan Penguatkuasaan,
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,
Lot 456 (Bersebelahan Perumahan Awam Sri terengganu),
Jalan Sentul, Sentul Selatan,
51000 Kuala Lumpur

Telefon:03 – 4041 7705 / 4041 7706
No Whatsapp:013 – 666 3255

Mengikut Pindaan Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan 2012, Akta Pengangkutan Jalan 1987, Fi bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Kenderaan Motor adalah seperti berikut:-

 

4: TUNTUTAN KE ATAS KENDERAAN BURUK / TERSADAI

Perkhidmatan: 

Menunda kenderaan buruk/tersadai melalui rondaan dan aduan awam

Masa Urusan:

Isnin – Jumaat

: 8.30 pagi – 04.00 petang

 

Waktu Rehat

: 1.00 petang – 2.00 petang
   
Alamat Tuntutan:Depoh Kenderaan Buruk/Tersadai Taman Connaught,
Jabatan Penguatkuasaan,
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,
Lot 4428 Jalan Besar Salak Selatan,
57100 Kuala Lumpur
 
Telefon:603-9171 0328 


Mengikut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, seksyen 46(1)(E) adalah seperti berikut:-

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMASA TUNTUT KENDERAAN

1.0 INDIVIDU

i. Kad Pengenalan Pemilik;
ii. Salinan Kad Pendaftaran asal kenderaan (Geran);
iii. Salinan Cover Note (Insurans) asal kenderaan.

2.0 SYARIKAT

i. Salinan SSM;
ii. Salinan Kad Pendaftaran asal Kenderaan (Geran);
iii. Surat Perwakilan.

3.0 GRAB/Sewaan

i. Salinan Kad Pengenalan Pemilik;
ii. Salinan Kad Pendaftaran asal Kenderaan (Geran);
iii. Salinan surat sewaan/perjanjian GRAB.

4.0 PEMILIK/WAKIL DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN:

i. Kad Pendaftaran (Geran);
ii. Surat Insurans Asal;
iii. Surat Perwakilan Dari Pemilik Kenderaan Dan Akuan Bersumpah Sekiranya Wakil Yang Menuntut Kenderaan

NOTA : Sekiranya Kenderaan Bersabit Dengan Kes Polis Perlu Dikemukakan:

i. Salinan Laporan Polis;
ii. Surat Daripada Pegawai Penyiasatan Kes Berkenaan;
iii. Surat Perintah Mahkamah.

5: SITAAN BARANG PENJAJA DAN PINDAH HALANGAN TEMPAT AWAM

Perkhidmatan: 

Tempat Penyimpanan barang-barang sitaan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-Undang Kecil Perlesenan Penjaja dan Gerai (WPKL) 1989.

Masa Urusan:

Isnin – Khamis

: 8.00 pagi – 04.30 petang

 

Sabtu, Ahad dan Cuti Umum

24 jam

   
Alamat Tuntutan:Stor Sitaan,  
Jabatan Penguatkuasaan,
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,
Jabatan Lombong Off Jalan Cheras,
56100 Kuala Lumpur
 
Telefon:603 9282 2540 

1. Tempoh Tahanan :

Ketetapan tempoh tahanan berdasarkan kepada kasalahan mengikut peruntukan undang-undang seperti berikut:-

1.1 Peralatan / barangan / benda

1.2 Kenderaan / jentera

2. KADAR CAJ PENAHANAN DAN KADAR KOMPAUN :

Penetapan kadar caj terhadap penahanan barangan yang dipindah halangan/sitaan/tunda berdasarkan kepada kesalahan mengikut peruntukan undang-undang adalah seperti berikut :

2.1  Kadar caj peralatan / barangan / benda untuk semua jenis kesalahan kecuali Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016 dan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982.


2.2  Kadar caj kenderaan / jentera untuk semua jenis kesalahan kecuali Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016.


2.3  Kadar caj peralatan / barangan / benda / bagi kesalahan Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016:


2.4 Kadar caj kenderaan bagi kesalahan Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016:


2.5  Kadar caj peralatan/ barangan/benda bagi kesalahan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982:

3. TUNTUTAN

3.1  Hanya pemilik Warganegara sahaja dibenarkan membuat tuntutan.

3.2  Bagi aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh bukan warganegara, semua barang dan peralatan yang berkaitan tidak dibenarkan untuk dituntut dan        terus dirujuk kepada Jawatankuasa Pemeriksaan Pelupusan.

3.3 Kenderaan yang disita hanya boleh dituntut oleh pemilik berdaftar, walaupun digunakan oleh bukan warganegara semasa tindakan diambil. Tempoh tuntutan adalah selepas 24 jam setelah bayaran dijelaskan.

3.4 Barang-barang yang dipindah/sita dan tidak tahan lama/mudah rosak boleh dituntut dalam tempoh 24 jam. Sekiranya tidak dituntut, Jabatan berhak melupuskan terus barangan tersebut selepas 24 jam dalam tahanan.

4. Caj Penahanan Dan Kadar Kompaun Terhadap Barang Dipindah/Sita:

4.1 Caj Penahanan dan kadar kompaun barang-barang yang dipindah mengikut Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974

jadual_3

4.2 Caj Penahanan dan kadar kompaun terhadap barangan yang disita mengikut jadual kedua UUK Pelesenan Penjaja Dan Gerai (WPKL) 1989

kompaun

ms_MYMS