Profil Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal

Latar Belakang Jabatan

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal (JKME) memberikan perkhidmatan sokongan kepada jabatan-jabatan dalam organisasi DBKL. Seiring dengan perkembangan fungsi DBKL, JKM turut berurusan secara langsung dengan agensi-agensi kerajaan dan juga pihak awam dalam bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal termasuk operasi penguatkuasaan, bantuan kecemasan serta sukan.

SEJARAH JABATAN

1977 – Dikenali sebagai Jabatan Bengkel dan Stor

1983 – Ditukar nama kepada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

2011 – Dikenali sebagai Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal dalam penstrukturan semula DBKL

2014 – Dikenali sebagai Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Fungsi dan tanggungjawab jabatan secara ringkasnya termasuklah:

 1. Melaksanakan perolehan, menyediakan perkhidmatan pengangkutan, menjalankan kerja-kerja penyenggaraan bagi kenderaan, mesin jentera, mesin kecil dan pelbagai peralatan.
 2. Mengurus sebuah Stor Pusat bagi urusan pembekalan alatganti dan pelbagai kelengkapan bahan kerja.
 3. Perkhidmatan perunding kejuruteraan mekanikal dan elektrikal dalam melaksanakan projek pembangunan seperti perumahan awam, bangunan pejabat, masjid, taman rekreasi dan jalan. Perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal termasuk sistem lif bangunan, sistem pencegah kebakaran, sistem pam air domestik, pembekalan kuasa elektrik dan pencahayan bangungan, sistem pancutan air rekreasi, sistem rawatan air kolam renang, sistem penyaman udara bangunan, sistem pembakar mayat, sistem pam kawalan banjir. Berkaitan juga ialah fungsi untuk menyenggara kemudahan awam berbentuk mekanikal seperti tersebut di atas.
 4. Perkhidmatan perunding bagi pengurusan sisa pepejal. Jabatan memantau prestasi kontraktor pemindahan sisa pepejal di Stesen Pemindahan Taman Beringin.
 5. Perkhidmatan perunding kejuruteraan elektrikal dalam melaksanakan projek pembangunan seperti perumahan awam, bangunan pejabat, masjid. Menjalankan kerja-kerja menyenggara keseluruhan sistem dan pepasangan peralatan lampu jalan awam dan terowong termasuk aksesori yang berkaitan.

Visi

Menyediakan perkhidmatan kejuruteraan dan logistik kenderaan bagi kegunaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia.

Misi

Berusaha untuk memberikan dan menghasilkan perkhidmatan yang memenuhi kehendak dan keperluan jabatan pengguna.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

Memupuk budaya kerja yang efisien dan efektif dalam merancang, merekabentuk, melaksana, mengoperasi dan menyenggara perkhidmatan kejuruteraan mekanikal merangkumi:

 1. Perkhidmatan logistik kenderaan & jentera berat serta peralatan kerja.
 2. Perkhidmatan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan (pejabat) seperti sistem lif, sistem pencegah kebakaran, sistem bekalan air, bekalan kuasa elektrik, pencahayaan dan sistem penyaman udara.
 3. Perkhidmatan mekanikal dan elektrikal kemudahan awam seperti Rumah Pam Kawalan Banjir, Krematorium, Pancutan Air.
 4. Perkhidmatan pengurusan pelupusan sisa pepejal.

FUNGSI

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan berbentuk merancang, merekabentuk, memperolehi, mengurus dan menyenggara pelbagai kemudahan peralatan mekanikal dan elektrikal, logistik dan juga pembekalan. Fungsi utama jabatan seperti :

 1. Merancang, menganalisa keperluan, mengurus perolehan serta pelupusan semua kenderaan, jentera dan peralatan mekanikal jabatan-jabatan DBKL.
 2. Menyelaraskan dan mengurus pembekalan kenderaan / jentera untuk kegunaan kepada jabatan-jabatan DBKL.
 3. Menyelia, mengawasi, mengawal dan memantau kerja penyenggaraan kenderaan / jentera dan pelbagai kemudahan Mekanikal di dalam bengkel jabatan atau secara kontrak / kontrak berpenggal
 4. Merancang perolehan dan penyelenggaraan semua alatganti, peralatan kerja dan pelbagai bahan keperluan kerja jabatan-jabatan di Stor Pusat DBKL.
 5. Memberi khidmat perundingan bagi merekabentuk, tender, memasang dan menyenggara perkhidmatan mekanikal dan elektrikal bangunan seperti sistem lif, eskalator, pencegah kebakaran, penyaman udara, rektikulasi, bekalan kuasa elektrik, pencahayaan dan lain-lain bagi projek-projek pembangunan dan aset bangunan DBKL.
 6. Merancang, menyelaras serta memantau operasi dan senggaraan sistem pelupusan sisa pepejal.
 7. Merancang, menyelaras serta memantau senggaraan lampu jalan awam di bandar raya Kuala Lumpur
Skip to content