Profil Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi

Latar Belakang Jabatan

Bertanggungjawab dalam menyediakan kemudahan rekreasi kepada warga kota dan memainkan peranan yang penting dalam memastikan kecantikan Bandar Raya Kuala Lumpur secara berterusan ke arah mencapai visi menjadikan Kuala Lumpur sebagai Bandar Raya Tropika Lestari Bertaraf Dunia menjelang 2020. Selaras dengan visi dan misi Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi untuk menjadikan Kuala Lumpur Bandar Raya dalam Taman, kerja-kerja pengindahan sentiasa dipertingkatkan dan memperbanyakan serta menaiktaraf kawasan rekreasi dan kemudahan riadah bagi semua peringkat umur dan golongan kurang upaya.

Program-program pengindahan dan penyelenggaraan kawasan-kawasan taman dan kawasan landskap tetap berjalan lancar dan dari tahun ke tahun terdapat taman baru yang dibuka kepada orang ramai bertujuan untuk memberi keselesaan terutama kepada penduduk sekitar dan juga wargakota serta pengunjung-pengunjung dari luar Kuala Lumpur.

Visi

Ke arah merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya tropika lestari bertaraf dunia menjelang 2020.

Misi

Pembangunan landskap bandar yang indah, bersih dan kemas dengan ciri-ciri rekabentuk pengindahan yang dinamik dan menyeluruh bagi kepuasan semua wargakota dan pelancong.

Hubungi Kami

  • Telefon: 03-2617 6404
  • Faks: 03-2698 3850
  • Emel: jlr[at]dbkl[dot]gov[dot]my
  • Alamat: Tingkat 13,19 & 20, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

OBJEKTIF

– TIADA –

FUNGSI

– TIADA –

Skip to content