Profil Jabatan Ukur Bahan

Latar Belakang Jabatan

Struktur Jabatan Ukur Bahan mengandungi 5 Bahagian dan 1 unit seperti berikut:

 1. Bahagian Infrastruktur Bandar
 2. Bahagian Bangunan
 3. Bahagian Landskap dan Rekreasi
 4. Bahagian Penswastaan dan Teknologi Maklumat
 5. Bahagian Kerja Awam
 6. Unit Pentadbiran dan Kewangan

Visi

Menyediakan Perkhidmatan Ukur Bahan Yang Sistematik, Efisyen dan Cemerlang.

Misi

Komited dalam Memberi Perkhidmatan Pentadbiran Kontrak, Kawalan Kos dan Pengurusan Projek dengan Cekap dan Telus.

Hubungi Kami

 • Telefon: 03-2617 6743
 • Faks: 03-2694 6084
 • Emel: jub[at]dbkl[dot]gov[dot]my
 • Alamat: Tingkat 31 & 33, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

OBJEKTIF

 1. Menyeragamkan pelaksanaan peraturan dan tatacara pengurusan kontrak perolehan.
 2. Memastikan pengurusan kewangan projek mengikut peraturan dan pekeliling semasa.
 3. Menyediakan perkhidmatan profesional Ukur Bahan yang dinamik selaras dengan perkembangan teknologi.

FUNGSI

 1. Menyediakan dan meyelaras perancangan kos bagi projek-projek pembangunan DBKL mengikut tatacara yang ditetapkan khusus bagi kerja-kerja bangunan, kejuruteraan, infrastruktur, landskap, pengangkutan bandar, penyelenggaraan dan teknologi maklumat
 2. Menyelaras dan mengurus dokumen perolehan DBKL
 3. Mengurus dan melaksana pentadbiran kontrak bagi kawalan kontrak kerja
 4. Menilai dan memberi khidmat nasihat berkaitan tuntutan pentadbiran kontrak
 5. Mengurus dan memberi khidmat nasihat pentadbiran kontrak bagi projek penswastaan dan aset ICT
Skip to content