Profil Jabatan Ukur Bahan

Latar Belakang Jabatan

Struktur Jabatan Ukur Bahan mengandungi 5 Bahagian dan 1 unit seperti berikut:

 1. Bahagian Infrastruktur Bandar
 2. Bahagian Bangunan
 3. Bahagian Landskap dan Rekreasi
 4. Bahagian Penswastaan dan Teknologi Maklumat
 5. Bahagian Kerja Awam
 6. Unit Pentadbiran dan Kewangan

Visi

Menyediakan Perkhidmatan Ukur Bahan Yang Sistematik, Efisyen dan Cemerlang.

Misi

Komited dalam Memberi Perkhidmatan Pentadbiran Kontrak, Kawalan Kos dan Pengurusan Projek dengan Cekap dan Telus.

Hubungi Kami

 • Telefon: 03-2617 6743
 • Faks: 03-2694 6084
 • Emel: jub[at]dbkl[dot]gov[dot]my
 • Alamat: Tingkat 31 & 33, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

OBJEKTIF

 1. Menyeragamkan pelaksanaan peraturan dan tatacara pengurusan kontrak perolehan.
 2. Memastikan pengurusan kewangan projek mengikut peraturan dan pekeliling semasa.
 3. Menyediakan perkhidmatan profesional Ukur Bahan yang dinamik selaras dengan perkembangan teknologi.

FUNGSI

Jabatan ini memberi perkhidmatan Ukur Bahan yang merangkumi khidmat pengurusan projek serta kawalan kos dan pentadbiran kontrak untuk Perolehan Kerja, bekalan dan perkhidmatan termasuk perkhidmatan perunding dan juga projek-projek penswastaan yang terdiri dari peringkat kerja seperti berikut:

 1. Peringkat Pra-kontrak:
  1. Menyediakan Dokumen Tawaran/Sebutharga.
  2. Menyediakan Anggaran Kos.
  3. Menyediakan Laporan Penilaian Harga Tender.
  4. Menyediakan Pengurusan dan Perancangan Kos Projek

 2. Peringkat Pasca kontrak:
  1. Menyelaraskan Kadar Harga dan Pecahan Harga Tawaran.
  2. Menyediakan Sijil Bayaran Interim.
  3. Menyediakan Perakuan Muktamad Projek.
  4. Mengurus aliran kewangan projek.
  5. Menyediakan Kajian Kemungkinan (Feasibility Study) projek.
  6. Menilai tuntutan kontraktual ke atas projek.
  7. Menilai tuntutan ganti rugi projek.
ms_MYMS