Profil Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Latar Belakang Jabatan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta ditubuhkan pada tahun 1958 dikenali sebagai Pejabat Penilaian Perbandaran. Pada tahun 1975 jabatan ini telah diberi nama baru iaitu Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selaras dengan fungsi jabatan iaitu membuat penilaian dan pengurusan harta. Fungsi utama jabatan adalah membuat penilaian cukai taksiran ke atas kira-kira 726,425 harta persendirian di WPKL yang menyumbang pendapatan sejumlah RM1.43 bilion sehingga Disember 2022.

Jabatan ini diketuai oleh seorang Pengarah Jusa C dan dibantu oleh 2 orang Timbalan Pengarah Kanan W54, 2 orang Timbalan Pengarah W52 dan 4 orang Ketua Penolong Pengarah W48/J48 serta 24 orang pegawai Kumpulan A. Jumlah kakitangan jabatan ini sehingga tahun 2022 ialah seramai 302 orang kakitangan.

Visi

Bersatu tenaga secara cekap dan produktif ke arah meningkatkan hasil pencukaian taksiran DBKL.

Misi

Memberi perkhidmatan penilaian harta yang cekap, bermutu, mesra dan tepat.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

Memastikan hartanah persendirian di WPKL dinilai bagi maksud cukai taksiran selaras dengan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976, mengurus hartanah Datuk Bandar serta memberi khidmat nasihat nilaian hartanah untuk jabatan dalaman DBKL dengan efisyen dan berkesan.

FUNGSI UTAMA

 1. Membuat penilaian cukai taksiran ke atas hartanah persendirian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 2. Membuat penilaian caruman membantu kadar ke atas harta milik Kerajaan Persekuruan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun
 3. Membuat penilaian nilai pasaran, nilai pampasan, nilai sewa, nilai pajakan, nilai insuran dan kajian kemungkinan bagi harta-harta milik DBKL atau yang dicadang dibeli/disewa/diambil balik oleh DBKL
 4. Membuat penilaian caj pembangunan mengikut permintaan dari Jabatan Perancang Bandar DBKL
 5. Mengurus permohonan tanah, sewaan tanah dan bayaran cukai tahunan bagi tanah-tanah milik DBKL
 6. Mengurus dan menyelenggara bangunan pejabat, kilang, pangsapuri dan kondominium milik DBKL
 7. Mengurus permohonan hakmilik strata bagi perumahan awam milik DBKL
 8. Mengawal selia pengurusan dan penyelenggaraan bangunan berstrata di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melaksanakan fungsi Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur
 9. Menjalankan kerja pengukuran untuk kejuruteraan, ortofoto, pengambilan tanah, permohonan tanah, pengesanan utility bawah tanah dan geospatial serta membantu pasukan bangunan untuk khidmat nasihat bagi projek-projek yang dijalankan oleh DBKL

PERKHIDMATAN KAMI

1. MAKLUMAN WAKTU URUSAN KAUNTER SENARAI NILAIAN JPPH DBKL

HARIWAKTU OPERASIWAKTU REHAT
Isnin – Khamis8.30 pagi – 4.30 petang1.00 petang – 2.00 petang
Jumaat8.30 pagi – 4.30 petang12.15 tengahari – 2.45 petang
Sabtu, Ahad & Cuti UmumTutup 
Talian hotline03-2617 1031 / 1032 / 1033 

 

2. PENUKARAN NAMA PEMILIK (BORANG I&J) DAN ALAMAT SURAT MENYURAT CUKAI TAKSIRAN

Mulai 1 April 2023, permohonan penukaran nama pemilik dan alamat surat menyurat cukai taksiran hendaklah dibuat secara dalam talian (online) melalui Portal Awam ePenilaian & Hartanah (ejpph.dbkl.gov.my).

Setiap proses penukaran nama pemilik (Borang I&J) hendaklah dilampirkan dokumen seperti berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan / Pasport / SSM
 2. Salinan Perjanjian Jual Beli (muka hadapan, muka surat kedua/helaian yang dimatisetemkan, jadual harga beli dan muka surat tandatangan penjual dan pembeli)
 3. Maklumat Bil Cukai Taksiran
 4. Salinan Sijil Kematian / Wasiat (jika berkaitan)

3. CARIAN MAKLUMAT HARTA

Apabila membuat carian, hendaklah menyediakan maklumat berikut:

 1. Alamat Harta
 2. Nombor Lot
 3. Seksyen / Mukim
 4. Pelan Kedudukan Harta

Setiap carian di bawah akan dikenakan bayaran sebanyak RM40.00 dan maklumat yang akan diberikan adalah seperti berikut:

 1. Nama Pemilik Harta
 2. Alamat Harta
 3. No. Lot
 4. Akaun Cukai Taksiran
 5. Lain-lain perkara berkaitan dengan cukai taksiran
Skip to content