Profil Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Latar Belakang Jabatan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta ditubuhkan pada tahun 1958 dikenali sebagai Pejabat Penilaian Perbandaran. Pada tahun 1975 jabatan ini telah diberi nama baru iaitu Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selaras dengan fungsi jabatan iaitu membuat penilaian dan pengurusan harta. Fungsi utama jabatan adalah membuat penilaian cukai taksiran ke atas kira-kira 645,658 harta persendirian di WPKL yang menyumbang pendapatan sejumlah RM1,306,809,903.12 sehingga Januari 2020.

Jabatan ini diketuai oleh seorang Pengarah Jusa C dan dibantu oleh 2 orang Timbalan Pengarah Kanan W54, 2 orang Timbalan Pengarah W52 dan 4 orang Ketua Penolong Pengarah W48/J48 serta 23 orang pegawai Kumpulan A. Jumlah kakitangan jabatan ini sehingga tahun 2020 ialah seramai 302 orang kakitangan.

Visi

Bersatu tenaga secara cekap dan produktif ke arah meningkatkan hasil pencukaian taksiran DBKL.

Misi

Memberi perkhidmatan penilaian harta yang cekap, bermutu, mesra dan tepat.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

Memastikan hartanah persendirian di WPKL dinilai bagi maksud cukai taksiran selaras dengan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976, mengurus hartanah Datuk Bandar serta memberi khidmat nasihat nilaian hartanah untuk jabatan dalaman DBKL dengan efisyen dan berkesan.

FUNGSI UTAMA

 1. Membuat penilaian cukai taksiran ke atas hartanah persendirian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 2. Membuat penilaian caruman membantu kadar ke atas harta milik Kerajaan Persekuruan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun
 3. Membuat penilaian nilai pasaran, nilai pampasan, nilai sewa, nilai pajakan, nilai insuran dan kajian kemungkinan bagi harta-harta milik DBKL atau yang dicadang dibeli/disewa/diambil balik oleh DBKL
 4. Membuat penilaian caj pembangunan mengikut permintaan dari Jabatan Perancang Bandar DBKL
 5. Mengurus permohonan tanah, sewaan tanah dan bayaran cukai tahunan bagi tanah-tanah milik DBKL
 6. Mengurus dan menyelenggara bangunan pejabat, kilang, pangsapuri dan kondominium milik DBKL
 7. Mengurus permohonan hakmilik strata bagi perumahan awam milik DBKL
 8. Mengawal selia pengurusan dan penyelenggaraan bangunan berstrata di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melaksanakan fungsi Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur
 9. Menjalankan kerja pengukuran untuk kejuruteraan, ortofoto, pengambilan tanah, permohonan tanah, pengesanan utility bawah tanah dan geospatial serta membantu pasukan bangunan untuk khidmat nasihat bagi projek-projek yang dijalankan oleh DBKL

PERKHIDMATAN KAMI

1. PERKHIDMATAN KAUNTER SENARAI NILAIAN DI JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA, DBKL 

Kaunter di sini menyediakan kemudahan kepada wargakota untuk perkhidmatan carian untuk permohonan mendapatkan maklumat pemilikan serta kemaskini hakmilik melalui Borang I & J dan tukar alamat surat menyurat untuk bil cukai taksiran.

Kaunter dibuka pada hari dan waktu di bawah:

ISNIN – JUMAAT:8.30 pagi – 4.30 petang
REHAT: 
ISNIN – KHAMIS:1.00 petang – 2.00 petang
JUMAAT:12.15 tengahari – 2.45 petang 

KAUNTER DITUTUP PADA CUTI UMUM DAN HARI KELEPASAN AM

(Nama Pegawai: Encik Muhamad Saiful Azhar Bin Zainudin,
Telefon: 603-2617 1032/ 603-26171033)

2. PENGEMASKINIAN PERTUKARAN HAKMILIK MELALUI BORANG BORANG I & J

Setiap proses pengemaskinian pertukaran hakmilik melalui Borang I & J hendaklah dikemukakan dokumen seperti berikut:

 1. Salinan Perjanjian Jual Beli atau Geran
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemilik Baru
 3. Salinan Cukai Taksiran yang telah dijelaskan
 4. Jika Syarikat hendaklah mengemukakan maklumat SSM

3. PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT PEMILIKAN HARTA

Apabila membuat carian, hendaklah menyediakan maklumat berikut:

 1. Nombor Lot
 2. Nama Jalan
 3. Seksyen
 4. Pelan Kedudukan Harta

Setiap carian di bawah akan dikenakan bayaran sebanyak RM40.00 dan maklumat yang akan diberikan adalah seperti berikut:

 1. Pemilik Harta
 2. Alamat Harta
 3. Nombor Lot
 4. Cukai yang dikenakan serta
 5. Lain-lain perkara berkaitan dengan cukai taksiran
Skip to content