Profil Jabatan Pentadbiran

Latar Belakang Jabatan

Ditubuhkan pada tahun 1970 dan dikenali sebagai Urusetia Bandaraya. Pada 1 Januari 1996, Bahagian Pentadbiran dan Urusetia Bandaraya bersama Jabatan Personel telah digabungkan dan diwujudkan Jabatan Pengurusan Organisasi (JPO).

Pada 15 Ogos 2003, Jabatan Pentadbiran berfungsi dengan sendirinya yang menggabungkan empat bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Perpustakaan, Bahagian Pengurusan Perolehan serta Unit Urus Bangunan dan Unit Jawatankuasa Tindakan. Pada Januari 2006, Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa telah diletakkan di bawah Jabatan Pentadbiran.

Selepas penstrukturan semula DBKL pada Julai 2011, Unit Komunikasi Korporat (dahulunya dikenali sebagai Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa), Unit Reprografi dan Perpustakaan Kuala Lumpur (PKL) telah dipisahkan daripada Jabatan Pentadbiran. Pada Februari 2014, PKL diletakkan semula di bawah Jabatan Pentadbiran sehingga 1 Ogos 2015. Mulai tarikh tersebut, sekali lagi PKL dipisahkan daripada Jabatan Pentadbiran. Bahagian Pengurusan Rekod juga telah dipindahkan ke PKL, Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar berkuatkuasa pada 3 Disember 2018. Hanya Unit Reprografi sahaja tetap kekal di bawah Jabatan Pentadbiran sehingga sekarang.

Kini, Jabatan Pentadbiran mempunyai tiga bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran & Keurusetiaan, Bahagian Pengurusan Aset & Bangunan dan Bahagian Pengurusan Perolehan.

Visi

Menjadi penanda aras yang dapat memberikan perkhidmatan dan tadbir urus yang terbaik dan berkualiti.

Misi

Memenuhi ekspektasi pelanggan melalui perkhidmatan yang berteraskan integriti dan profesionalisme.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

Memastikan tadbir urus pengurusan perolehan, aset, bangunan, keurusetiaan majlis dan mesyuarat utama dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa.

FUNGSI 

 1. Menyelaras dan menguruskan Mesyuarat Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur dan Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan
 2. Menyelaras maklum balas Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi DBKL
 3. Menyelaras dan menguruskan pengurusan perolehan Datuk Bandar Kuala Lumpur
 4. Menyelaras dan menguruskan proses pengurusan Aset Alih Datuk Bandar Kuala Lumpur
 5. Menyelaras dan menguruskan tugas-tugas yang merangkumi pelantikan, pengauditan, penyelarasan, laporan dan Kursus Keselamatan Perlindungan DBKL
 6. Menyelaras pengurusan Menara DBKL 1, Menara DBKL 2 dan Menara DBKL 3.
 7. Menyelaras dan menguruskan permohonan penyewaan dan penggunaan venue-venue seperti Dataran Merdeka, Auditorium, Dataran DBKL, Dewan Megapuri dan bilik-bilik mesyuarat utama DBKL
 8. Menguruskan petak letak kenderaan di Menara DBKL 1, Menara DBKL 2, Menara DBKL 3, Quill City Mall dan Jalan Sultan Sulaiman, Kampung Baru.
 9. Menyelaras acara rasmi peringkat DBKL, Wilayah Persekutuan dan Kebangsaan
 10. Menyelaras perkhidmatan panel kontraktor untuk caterer, billboard, bunting dan pakaian seragam (majlis keagamaan)
 11. Menyelaras penyediaan Laporan Tahunan DBKL
 12. Mengurus penghantaran serta penerimaan surat-surat dan bungkusan
 13. Menguruskan hal ehwal percetakan
 14. Menyediakan / Mengeluarkan dan menggantikan kad e-akses kakitangan / pelajar latihan praktikal / pelawat / kontraktor DBKL

PERKHIDMATAN KAMI

 1. Penyewaan Dataran Merdeka
 2. Penyewaan Auditorium
 3. Penggunaan Dataran DBKL
 4. Penggunaan Bilik Lembaga dan Bilik Putra Tingkat 29, Bilik Mesyuarat Tingkat 3 dan Bilik Gerakan, Tingkat 3, Dewan Megapuri Tingkat 30 (untuk kegunaan DBKL sahaja)

 

Skip to content