Profil Jabatan Perancangan Bandaraya

Latar Belakang Jabatan

Penstrukturan baru Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 1 Ogos 2015 telah menggabungkan Jabatan Perancangan Bandar dengan Jabatan Perancangan Fizikal. Jabatan baharu ini dinamakan Jabatan Perancangan Bandaraya (JPRB).

Jabatan Perancangan Bandaraya (JPRB) terbahagi kepada 3 Sektor Utama seperti berikut :

1.Sektor Perancangan Fizikal

          (Bahagian Perancangan Pelan Pembangunan)

 • Seksyen Perancangan Pelan Struktur
 • Seksyen Perancangan Pelan Tempatan
 • Seksyen Pengurusan Maklumat & GIS

2.Sektor Kawalan Pembangunan

         (Bahagian Penilaian Perancangan)

 • Seksyen Penilaian Perancangan I
 • Sekyen Penilaian Perancangan II
 • Seksyen Pengurusan Pengeluaran Perintah Pembangunan
 • Seksyen Pelan Pra Hitungan dan Kediaman Kecil

       (Bahagian  Urusetia Pusat Setempat)

 • Seksyen Penilaian Landskap
 • Seksyen Sekretariat OSC
 • Seksyen Permohonan
 • Seksyen Pentadbiran
 • Seksyen Pemantauan & Pengeluaran Surat  Keputusan

3.Sektor Penyelidikan  & Penyelarasan Pembangunan

        (Bahagian Perancangan & Pembangunan Mampan)

 • Seksyen Hubungan Strategik & Perundangan
 • Seksyen Penyelidikan & Penyelarasan Perancangan
 • Seksyen Perancangan Khas
 • Seksyen Kesejahteraan Bandar

Visi

Menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 melalui perkhidmatan perancangan yang dinamik.

Misi

Merancang pembangunan Kuala Lumpur melalui Pelan Pembangunan yang berkualiti melalui perkhidmatan Kawalan Perancangan yang cekap, efektif dan telus.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

 1. Melaksanakan perkhidmatan Kawalan Perancangan bertepatan dengan wawasan, dasar dan strategi Pelan Struktur Kuala Lumpur.
 2. Mewujudkan saluran komunikasi dua hala yang efektif di antara JPRB dengan orang awam.
 3. Memastikan perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi kehendak pelanggan.
 4. Memastikan pegawai dan kakitangan JPRB diberi latihan yang secukupnya bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing.

FUNGSI JABATAN

 1. Pengurusan Pelaksanaan Pelan Struktur Kuala Lumpur
 2. Pengurusan Pelaksanaan Pelan-Pelan Tempatan
 3. Kawalan Perancangan Pembangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 4. Urus Setia Pusat Setempat (OSC) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 5. Penyediaan Garis Panduan Perancangan
 6. Menyelaras Ulasan Perakuan Perancangan Bagi Permohonan dan Penyewaan Tanah Kerajaan, PTP dan DBKL
 7. Perancangan Bandar Mampan
 8. Pengurusan Maklumat dan Data Perancangan
Skip to content