Jaringan Antarabangsa : ASEAN Smart Cities Network (ASCN)

ASCN merupakan platform kerjasama beberapa buah bandar dari setiap negara ASEAN bergerak ke arah matlamat pembangunan bandar pintar dan mampan untuk menambahbaik kehidupan penduduk dengan menggunakan teknologi. Wakil Malaysia di peringkat Persekutuan adalah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan wakil bandar di Malaysia yang terlibat dalam jaringan kerjasama ini adalah Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu.

Skip to content