Jaringan Antarabangsa : CityNet

CityNet merupakan jaringan antarabangsa yang melaksanakan aktiviti bersama pihak berkepentingan bandar di bandar raya- bandar raya di rantau Asia Pasifik dengan misi ke arah bandar yang mampan dan berdaya tahan. Aktiviti dilaksanakan melalui 4 kluster iaitu Kluster Matlamat Pembangunan Mampan, Kluster Bencana, Kluster Perubahan Iklim dan Kluster Insfrastruktur. Penubuhan dan pelaksanaan aktiviti CityNet mendapat sokongan UNESCAP, UNDP dan UN- HABITAT. Pihak berkepentingan bandar raya dalam CityNet selain daripada bandar raya terdiri daripada NGO, syarikat, institusi penyelidikan. Presiden dan Sekretariat CityNet berpusat di Seoul, Korea Selatan. Untuk maklumat lanjut, sila layari citynet-ap.org.

Skip to content