Jaringan Antarabangsa : Metropolis

Metropolis merupakan satu jaringan global bandar raya utama dan bandar metropolitan. Platform ini membolehkan pihak berkepentingan bandar berhubung, berkongsi pengalaman mengenai isu-isu global dan menjadikan platform lokasi perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengurusan bandar. Topik perbincangan berkisar mengenai kepimpinan global, inovasi bandar dan isu kesaksamaan jantina. Aktiviti diadakan melalui kongres, mesyuarat tahunan, peningkatan kapasiti pengetahuan dan kemahiran melalui observatories, Urban Sustainable Exchange(USE), city community managers, projek perintis, pembelajaran dan latihan serta kolaborasi. Sekretariat Metropolis berpusat di Barcelona, Sepanyol. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.metropolis.org.

Skip to content