Jaringan Antarabangsa : UCLG ASPAC

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) merupakan jaringan antarabangsa yang memperkembangkan hubungan kerjasama di antara agensi kerajaan melalui advokasi, pembangunan kapasiti, pengurusan penyelidikan & pengetahuan, pembangunan projek & pengurusan melalui kolaborasi bandar- bandar di Asia Pasifik. Presiden adalah Datuk Bandar Surabaya dan sekretariat UCLG ASPAC berpusat di Jakarta, Indonesia. Untuk maklumat lanjut, sila layari uclg-aspac.org.

Skip to content