Kenyataan Sebutharga Bil. 10/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B116Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Kawasan Landskap Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003 dan 222102
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B117Membekal, Menghantar, Mamasang Dan Menguji Peralatan Elektronik, Elektrik Dan Mesin Ke Jabatan Kejuruteraan Awam Dan Saliran Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
130101 atau 130102 atau 130202
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B118Membekal, Memasang Dan Mentauliah Peralatan Elektronik Di Menara Dbkl 1, Jalan Raja Laut, Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Sahaja)

Kod Bidang Baru
010302 dan 020302
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B119Penyelenggaraan Sistem E-Jari, Face Recognition (FR) Serta Vehicle Access System (VAS) Secara Komprehensif, Di Kuala Lumpur Command And Control Centre – Klccc (ITIS), Jabatan Pengangkutan Bandar Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B120Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Global Navigation Satellite System (GNSS) Beserta Peralatan Tambahan Masing-Masing Untuk Bahagian Geomatik, Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta, Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
100101
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B121Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Motosikal Jenama Kawasaki Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B122Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Motosikal Jenama Yamaha Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B123Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Motosikal Jenama Modenas Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B124Perkhidmatan Pembersihan Kompleks Beliawanis Ummu Salamah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 Julai 2022 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
21 Julai 2022 (Khamis)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan   dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.
Skip to content