Kenyataan Sebutharga Bil. 10/2023

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTHARGABUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TARIKH SEBUTHARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2023/B068Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Dua (2) Unit Forklift Untuk Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
110201 atau 110299
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B069Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Dua (2) Unit Kenderaan Buggy Elektrik Jenis 2 Tempat DudukBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
110103 atau 110106 atau 110199
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B070Membekal Dan Menghantar Pakaian Tarian Artis Budaya Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
020701 atau 020801 atau 020802 atau 222401
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B071Bekalan Laporan Draf Ptkl 2040, Ringkasan Eksekutif, Risalah (Flyers), Jute Bag Dan Pemacu KilatBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
221601 atau 221603 atau 221604 atau 221610 atau 221613 atau 221615 dan 030201
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B072Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Enam (6) Unit Motosikal “CUB” Roda TigaBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
110102 atau 110106 atau 110199
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B073Perkhidmatan Verifikasi Draf Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 Versi Bahasa InggerisBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
222006
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B074Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Empat (4) Unit Baru ‘All Terrain Vehicle’ Beserta KelengkapanBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
110102 atau 110106 atau 110199
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
2023/B075Perkhidmatan Menaiktaraf Portal Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040 (Portal Ppkl 2040) Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang
210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210108 atau 210109
Tarikh Sebutharga Dibuka
6 April 2023 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 April 2023 (Rabu)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan

   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  6. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
   Tarikh Iklan    : 6 April 2023
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content