Kenyataan Sebutharga Bil. 11/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM dan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B125Perkhidmatan Mengetuk, Membersih Dan Mengecat, Membaiki Dan Memasang Cermin Serta Pembaikan Kerusi Dan Lapisan Bumbung Kenderaan DBKL Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
220108 atau 220110
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Julai 2022
(Khamis)


Tarikh Sebutharga Ditutup
11 Ogos 2022
(Khamis)
50.00
2022/B132Tawaran Membekal Dan Menghantar Vaksin Meningococcal Menveo A.C.Y Dan W-135 Ke Unit Suntikan Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
050201 atau 050202
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Julai 2022
(Khamis)


Tarikh Sebutharga Ditutup
11 Ogos 2022
(Khamis)
50.00
2022/B133Membekal Dan Menghantar Alat Ganti Mesin-Mesin Kecil Bagi Tempoh 2 TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
130101 atau 130102 atau 130202
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Julai 2022
(Khamis)


Tarikh Sebutharga Ditutup
11 Ogos 2022
(Khamis)
50.00
2022/B134Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Pembersihan Pejabat Cawangan Cheras Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Julai 2022
(Khamis)


Tarikh Sebutharga Ditutup
11 Ogos 2022
(Khamis)
50.00
2022/B135Membekal Dan Menghantar Pakaian Tarian (Artis Budaya) Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Satu (1) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020701 atau 020801 atau 020802 atau 222401
Tarikh Taklimat Tapak
1 Ogos 2022 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Pusat Kesenian, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jalan Rotan, Kg Attap Kuala LumpurTarikh Sebutharga Ditutup
8 Ogos 2022
(Isnin)
50.00
2022/B136Membekal Dan Menghantar Pakaian Seragam/Pakaian Pemuzik (Kombo Budaya) Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Satu (1) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020701 atau 020801 atau 020802 atau 222401
Tarikh Taklimat Tapak
1 Ogos 2022 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Pusat Kesenian, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jalan Rotan, Kg Attap Kuala Lumpur


Tarikh Sebutharga Ditutup
8 Ogos 2022
(Isnin)
50.00
2022/B137Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara, Menaiktaraf, Baikpulih Paip Bumbung Dan Paip Air Utama Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Ppr Kg Limau, Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan CIDB
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Gred
G2

Kategori
B

Pengkhususan
B24 dan B27
Tarikh Taklimat Tapak
2 Ogos 2022 (Selasa)

11.00 Pagi – 12.00 Tengahari
Dewan Ppr Seri Alam Fasa 1, Jalan Istana 1/78 off Jalan Istana, Kuala Lumpur 57100


Tarikh Sebutharga Ditutup
15 Ogos 2022
(Isnin)
50.00
  1. Dokumen sebutharga 2022/B135, 2022/B136 dan 2022/B137 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman web selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2022/B135, 2022/B136 dan 2022/B137 adalah DIWAJIBKAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat  dan hendaklah Diwajibkan membawa salinan sijil seperti berikut:- 
   (i) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), (2022/B137)
   (ii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), (2022/B137)
   (iii) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU bagi proses pengesahan. (2022/B137)
   (iv) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2022/B135 & 2022/B136)
   (v) 
   Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2022/B135 & 2022/B136)
   (vi)
   Cop Syarikat (Rubber Stamp). (2022/B137, 2022/B135 & 2022/B136)

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan   dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.
Skip to content