Kenyataan Sebutharga Bil. 12/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B159Membekal, Menghantar Dan Memasang Barangan Perabot Serta Linen Bagi Keperluan Rumah Rehat Dbkl Wilayah Selatan (Asrama Kakitangan, Rumah Tamu, Rumah Transit & A’famosa, Melaka)Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020101 atau 020701 atau 050303
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
8 September 2022
(Khamis)
50.00
2022/B160Membekal, Menghantar Dan Memasang Barangan Perabot Serta Linen Bagi Keperluan Rumah Rehat Dbkl Wilayah Utara (Pulau Langkawi, Pulau Pinang, Cameron Highlands & Bukit Fraser)Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020101 atau 020701 atau 050303
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
8 September 2022
(Khamis)
50.00
2022/B161Membekal Dan Menghantar Bunga Keratan Ke Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
070201
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
8 September 2022
(Khamis)
50.00
2022/B162Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Resit, Tiket Dan Bahan Bercetak Selama Dua (2) Tahun Untuk Stor Pusat Jabatan Kewangan Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221607
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
8 September 2022
(Khamis)
50.00
2022/B163Kerja-Kerja Penyelenggaraan Komprehensif 24 Bulan Bagi Queue Management System (QMS) Dan Customer Feedback System (CFS) Di Kaunter Bayaran Bahagian Hasil Jkew Menara Dbkl 1, Kaunter Bayaran Tingkat 6, Kaunter Urusetia Pusat Setempat (OSC) Jprb Dan Kaunter Permohonan Lesen Utara Dan Selatan Tingkat 5, Menara Dbkl 2, Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210108 atau 210109 atau 210110
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
8 September 2022
(Khamis)
50.00
2022/B164Membekal, Menghantar Peralatan Bengkel Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
130101 atau 130102 atau 130199
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
8 September 2022
(Khamis)
50.00
2022/B165Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Siar Raya Di Stadium Hoki Kuala Lumpur Bagi Tahun 2022 Untuk Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan SukanBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
030301 atau 221304 atau 221511
Tarikh Sebutharga Dibuka
25 Ogos 2022
(Khamis)Tarikh Sebutharga Ditutup
1 September 2022
(Khamis)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i)Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii)Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii)Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv)Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan   dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.
Skip to content