Kenyataan Sebutharga Bil. 12/2023

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2023/B082Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Kenderaan Jenama Ford Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B083Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Pejabat Cawangan Bandar Tun Razak Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B084Pelaksanaan Penyelenggaraan Komprehensif Aplikasi Mudah Alih Dan Web Cms Klspef Bagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Satu (1) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210106
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B085
Membekal Dan Menghantar Peralatan Makmal Untuk Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putarajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
020301 atau 020302 atau 060501 atau 220602
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B086Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Terminal Tun Razak, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur Untuk Tempoh 24 BulanBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B087Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Bateri Bagi Kegunaan Lori, Bas, Jentera, Kenderaan Ringan Dan Motosikal Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110302 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B088Kerja-Kerja Menangkap Anjing Terbiar/Berkeliaran Di Kawasan Awam Atau Di Luar Pagar / Premis Kediaman Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
220902
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B089Perkhidmatan Promosi Dan Hebahan Draf Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
010102 atau 010103 atau 222001 atau 222002 atau 222004 atau 222007 atau 222009
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
22 Mei 2023
(Isnin)
50.00
2023/B090Perkhidmatan Verifikasi Draf Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 Versi Bahasa InggerisBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
222006
Tarikh Sebutharga Dibuka
16 Mei 2023
(Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
22 Mei 2023
(Isnin)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan   dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan. 

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.
Skip to content