Kenyataan Sebutharga Bil. 13/2023

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTHARGABUTIR-BUTIR SEBUTHARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2023/B095Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Kenderaan Jenama Toyota Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Mei 2023 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Jun 2023 (Rabu)
50.00
2023/B097Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Lori Satu (1) TonBumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
110104 atau 110106 atau 110199
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Mei 2023 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Jun 2023 (Rabu)
50.00
2023/B099Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Dua Puluh (20) Unit Tangki Statik 2500 Liter Dengan Kelengkapan Berkaitan Untuk Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
080101 atau 220502
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Mei 2023 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Jun 2023 (Rabu)
50.00
2023/B101Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Sepuluh (10) Unit Motosikal ScooterBumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110102 atau 110106 atau 110199
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Mei 2023 (Rabu)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Jun 2023 (Rabu)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan   dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  6. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
   Tarikh Iklan    : 24 Mei 2023
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my
Skip to content