Kenyataan Sebutharga Bil. 14/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM dan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut

BIL. SEBUTHARGABUTIR-BUTIR SEBUTHARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B196Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Cawangan Batu, Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Sebutharga Dibuka
22 September 2022
(Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
5 Oktober 2022
(Rabu)
50.00
2022/B197Penyelenggaraan Komprehensif Sistem Kawalan Pembangunan (SKP) Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210109 atau 210110
Tarikh Sebutharga Dibuka
22 September 2022
(Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
5 Oktober 2022
(Rabu)
50.00
2022/B198Membekal Dan Menghantar Bahan Kimia Untuk Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan, Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
060101 atau 060102
Tarikh Sebutharga Dibuka
22 September 2022
(Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
5 Oktober 2022
(Rabu)
50.00
2022/B199Cadangan Penanaman Dan Penggantian Pokok Teduhan Dan Pengindahan Landskap Di Sekitar Kuala Lumpur (Zon Selatan) Untuk Tentuan Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
070101 atau 070102 atau 070201 dan 221002 atau 221003 dan 222102 dan 222104
Tarikh Sebutharga Dibuka
22 September 2022
(Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
5 Oktober 2022
(Rabu)
50.00
2022/B200Pengkabelan Rangkaian Dan Pembekalan Perkakasan Berkaitan Selama 2 Tahun Untuk Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210108 atau 210105

DAN

Gred
G2/G3/G4/G5/G6/G7

Kategori
ME

Pengkhususan
E07 dan E08

Tarikh Sebutharga Dibuka
22 September 2022
(Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
5 Oktober 2022
(Rabu)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan

   (i)Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii)Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii)Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv)Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  6. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR

   Tarikh Iklan    : 22 September 2022
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content