Kenyataan Sebutharga Bil. 14/2023

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dan Negeri Sembilan Sahaja kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTHARGABUTIR-BUTIR SEBUTHARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2023/B096Perkhidmatan Pembersihan Tempat Letak Kereta Bertingkat Perumahan Awam Seri Sabah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
26 Mei 2023 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
9 Jun 2023 (Jumaat)
50.00
2023/B098Perkhidmatan Pembersihan Medan Selera Ppr Kg. Baru Air Panas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
26 Mei 2023 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
9 Jun 2023 (Jumaat)
50.00
2023/B100Perkhidmatan Pembersihan Dewan Komuniti Ppr Pekan Batu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
26 Mei 2023 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
9 Jun 2023 (Jumaat)
50.00
2023/B102Menyelenggara, Baikpulih Dan Mengganti ‘Parts’ Untuk Pelbagai Jenis Komputer Dan Pencetak Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103
Tarikh Sebutharga Dibuka
26 Mei 2023 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
9 Jun 2023 (Jumaat)
50.00
2023/B103Membekal Dan Menghantar Bahan Kimia Untuk Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan, Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar, Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
060101 atau 060102
Tarikh Sebutharga Dibuka
26 Mei 2023 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
9 Jun 2023 (Jumaat)
50.00
2023/B104Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Untuk Rumah Rehat Seri Suasana Dbkl@Pd Di Atas Lot 108, Mukim Si Rusa, Daerah Port Dickson Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan Sahaja)

Kod Bidang Baru
220801
Tarikh Sebutharga Dibuka
26 Mei 2023 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
9 Jun 2023 (Jumaat)
50.00
2023/B105Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Di Tempat Letak Kereta Plaza Danau Desa, Taman Danau Desa Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Taklimat Tapak
30 Mei 2023 (Selasa)

10.00 Pagi – 11.00 Pagi
Covered Car Park, 31 Jalan 3/109F, Taman Danau Desa, 58100 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
13 Jun 2023 (Selasa)

50.00
  1. Dokumen sebutharga 2023/B105 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman web selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2023/B105 adalah DIWAJIBKANHANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah Diwajibkan membawa salinan sijil seperti berikut:-
   (i) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (2023/B105)
   (ii) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat BUMIPUTERA yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (2023/B105),
   (iii) Cop Syarikat (Rubber Stamp). (2023/B105)

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari (jam yang dipaparkan di Bahagian Pengurusan Perolehan, Jabatan Pentadbiran, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur) pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
   Tarikh Iklan    : 26 Mei 2023
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content