Kenyataan Sebutharga Bil. 15/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTHARGABUTIR-BUTIR SEBUTHARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B208Perkhidmatan Pembekalan, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Bahan Pencetakan Serta Perkhidmatan Multimedia Bagi Penganjuran Kuala Lumpur Park Festival 2022 Di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
020901 dan 030201 dan 221603 atau 221604 atau 221615 dan 222001 atau 222002 atau 222009 atau 221302 atau 221303
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Oktober 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
19 Oktober 2022 (Rabu)
50.00
2022/B209Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Buah Kereta ElektrikBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110103
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Oktober 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Oktober 2022 (Khamis)
50.00
2022/B210Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Enjin Janakuasa Tunggu Sedia (Generator) Dan Sistem Peralatan Yang Berkaitan Di Premis-Premis Harta Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Serta Lawatan Orangan Kompeten Untuk Pemeriksaan Papan Litar Utama Dan Perkakasan Elektrik Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan CIDB
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor Sahaja)

Gred
G2/G3/G4/G5/G6/G7

Kategori
ME

Pengkhususan
E04 dan E11 dan E17 dan E32

Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Oktober 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Oktober 2022 (Khamis)
50.00
2022/B211Perkhidmatan Pembekalan Makanan Bermasak Serta Penyewaan Dan Pengurusan Kafeteria Untuk Rumah Rehat Seri Suasana DBKL@PD Di Atas Lot 1018, Mukim Si Rusa, Port Dickson. Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Negeri Sembilan Sahaja)

Kod Bidang Baru
221506 dan 040103 atau 040102 atau 040101
Tarikh Taklimat Tapak
19 Oktober 2022 (Rabu)

1.30 Petang – 2.30 Petang
Rumah Rehat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Seri Suasana @ PD (SSPD), Lot 1018, Batu 73/4 Jalan Pantai Kemang, 71050 Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan, Darul Khusus.

Tarikh Sebutharga Ditutup
2 November 2022 (Rabu)
50.00
  1. Dokumen sebutharga 2022/B211 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman web selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2022/B211 adalah DIWAJIBKAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat  dan hendaklah Diwajibkan membawa salinan sijil seperti berikut:-

   i. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2022/B211)
   ii. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2022/B211)
   iii.
   Cop Syarikat Beralamat Penuh (Rubber Stamp). (2022/B211)

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan

   (i)Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii)Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii)Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv)Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali

  7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR

   Tarikh Iklan    : 13 Oktober 2022
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content