Kenyataan Sebutharga Bil. 19/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/B183Membekal Dan Menghantar Alatganti Proprietary Kenderaan Ringan Dan Berat Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110302 atau 110303 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B184Membekal Dan Menggantung Bendera Festival Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Untuk Jabatan Perancangan KorporatBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020701
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B185Pembekalan Cenderamata Promosi Dan Kempen Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Untuk Jabatan Perancangan KorporatBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
030201
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B186Penyewaan Premis Datuk Bandar Kuala Lumpur Bagi Tujuan Aktiviti Air Rumah Sampan Di Jalan Tembeling, Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
221506 dan 221507
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B187Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Di Tanah Perkuburan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur (Zon C)Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B188Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Bagi Sistem Paparan Maklumat Digital Di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B189
Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Bagi Sistem Iklinik & Eklinik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B190Perkhidmatan Penyediaan Hiasan Perayaan Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Untuk Jabatan Perancangan KorporatBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221305 atau 221401
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B111SSPerkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Di Tanah Perkuburan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur (Zon B)

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B164SSPerkhidmatan Penyelenggaraan Portal Integrated Transport Information System (ITIS) Jabatan Pengangkutan Bandar, DBKL Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210108 atau 210109 atau 210199
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
2021/B118SSPerkhidmatan Kerja-Kerja Menyewa, Memasang Dan Pembersihan Karpet Bagi Majlis Perkahwinan Dan Keraian Di Kemudahan Sukan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Kumpulan 3)Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
221401 atau 020103
Tarikh Sebutharga Dibuka
11 Oktober 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
25 Oktober 2021
(Isnin)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang https://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian.

    

  2. Bagi pendaftran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan :

   i. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),

   ii. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK),

   iii.Sijil Perakuan Pendaftaran(CIDB),
   iv. 
   Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan  Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

    

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

    

  4. Selaras dengan Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang dikuatkuasakan, bagi perolehan ini petender DIBENARKAN untuk menghantar dokumen sebutharga menggunakan perkhidmatan pos DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang telah ditetapkan. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

    

  5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  6. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.
ms_MYMS