Kenyataan Sebutharga Bil. 20/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM dan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/B193Membekal Dan Menghantar Cat Dan Kelengkapan Mengecat Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
060401 atau 060402 atau 060499
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 November 2021 (Rabu)
50.00
2021/B194Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Cctv Sediada Di Bangunan Pusat Pengurusan Pengangkutan (Tmc) Bagi Jabatan Pengangkutan Bandar Dbkl Untuk Tempoh Dua (2) TahunBerdaftar Dengan CIDB

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Gred
G2
Kategori
ME
Pengkhususan
E02 dan E11
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 November 2021 (Rabu)
50.00
2021/B195Membekal, Memasang Dan Mentauliah Peralatan Elektronik Di Menara Dbkl 1, Jalan Raja Laut, Kuala LumpurBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
010302 dan 020302
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 November 2021 (Rabu)
50.00
2021/B196Comprehensive Maintenance And Support Services Of Existing Printronix Printers For Dewan Bandaraya Kuala Lumpur For 2 YearsBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 November 2021 (Rabu)
50.00
2021/B197Penyelenggaraan Komprehensif City Planning System (Cps) Untuk Jabatan Perancangan Bandaraya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 dan 210103 dan 210104 dan 210105 dan 210110
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 November 2021 (Rabu)
50.00
2021/B198Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Bagi Sistem Iklinik & Eklinik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 November 2021 (Rabu)
50.00
2021/B199Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara Serta Peralatan Yang Berkaitan Di Kawasan Perumahan Awam (PA) Dan Projek Perumahan Rakyat (PPR), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBerdaftar Dengan CIDB

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Gred
G2
Kategori
ME
Pengkhususan
M01
Tarikh Taklimat Tapak
1 November 2021 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Dewan Serbaguna, Perumahan Awam Desa Rejang, Jalan Rejang, Setapak Jaya, Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
15 November 2021 (Isnin)
50.00
2021/B200Sebutharga Mengusaha Kafeteria Di Tingkat 2, Menara Dbkl 1, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur Bagi Tempoh 3 TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221506 dan 040101 dan 040102 dan 040103
Tarikh Taklimat Tapak
1 November 2021 (Isnin)

11.30 Pagi – 12.30 Tengahari
Cafeteria Tingkat 2, Menara Dbkl 1, Jalan Raja Laut, 50100 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
15 November 2021 (Isnin)
50.00
  1. Dokumen sebutharga 2021/B199 dan 2021/B200 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2021/B199 dan 2021/B200 adalah DIWAJIBKAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah Diwajibkan membawa seperti berikut:-

   i.
   Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) (2021/B199),
   ii. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), (2021/B199),
   iii.
   Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU (2021/B199)
   iv. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2021/B200),
   v. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2021/B200),
   vi. Cop Syarikat (Rubber Stamp). (2021/B199 & 2021/B200).

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan.

   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
   (v) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  7. Selaras dengan Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang dikuatkuasakan, bagi perolehan ini petender DIBENARKAN untuk menghantar dokumen sebutharga menggunakan perkhidmatan pos DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang telah ditetapkan. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  9. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  10. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
   Tarikh Iklan    : 28 Oktober 2021
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my