Kenyataan Sebutharga Bil. 23/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTRGABUTIR-BUTIR SEBUTHARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/B215Membekal Dan Menghantar Kelengkapan Pakaian Seragam Anggota Penguatkuasa Ke Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Satu (1) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020701 atau 020801 atau 020802 atau 020804
Tarikh Sebutharga Dibuka
30 November 2021 (Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
13 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B216Perkhidmatan Pembersihan Di Tanah Perkuburan Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Zon A)Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

Kod Bidang Baru
221002
Tarikh Sebutharga Dibuka
30 November 2021 (Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
13 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B217Pembekalan Baju Korporat Petugas Kaunter Dbkl Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Untuk Jabatan Perancangan KorporatBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020801
Tarikh Taklimat Tapak
6 Disember 2021 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Bilik Mesyuarat Tingkat 5, Jabatan Perancangan Korporat, Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 Disember 2021 (Isnin)


50.00
2021/B218Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Kenderaan Jenama Toyota Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110301 atau 110303 atau 110304
Tarikh Sebutharga Dibuka
30 November 2021 (Selasa)


Tarikh Sebutharga Ditutup
13 Disember 2021 (Isnin)
50.00
  1. Dokumen sebutharga 2021/B217 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman web selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2021/B217 adalah DIWAJIBKAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah Diwajibkan membawa seperti berikut:-

   i.
   Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2021/B217)
   ii. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2021/B217)
   iii. Cop
   Syarikat (Rubber Stamp). (2021/B217)

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan.

   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
   (v) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
   Tarikh Iklan    : 30 November 2021
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.

Skip to content