Kenyataan Sebutharga Bil. 24/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya , Bumiputera CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/B229Tawaran Bagi Membekal, Memasang Dan Menghantar Peralatan, Perabot Dan Kelengkapan Pejabat (Berasaskan Kayu, Polyster, Kain Dan Plastik) Untuk Pembelian Aset Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Kesejahteraan Bandar, Dbkl Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
020101
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B230Tawaran Bagi Membekal, Memasang Dan Menghantar Peralatan, Perabot Dan Kelengkapan Pejabat (Berasaskan Besi, Logam Dan Aset-Aset Lain) Untuk Pembelian Aset Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Kesejahteraan Bandar, Dbkl Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
020101
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B231Tawaran Bagi Membekal, Memasang Dan Menghantar Peralatan, Perabot Dan Kelengkapan Pejabat (Berasaskan Elektrik, Elektronik Dan Mesin) Untuk Pembelian Aset Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Kesejahteraan Bandar, Dbkl Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
020201 atau 020301 atau 020302
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B232Perkhidmatan Penyelengaraan Komprehensif Dbkl Business Intelligent (DBKLBI) Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210108 atau 210109 atau 210110
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B233Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara, Menaiktaraf Dan Baikpulih Kerja-Kerja Elektrik Dan Sistem Peralatan Yang Berkaitan Di Premis-Premis Serta Harta Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Unit Penyelenggaraan Bangunan Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Gred
G2/G3/G4/G5/G6/G7
Kategori
ME
Pengkhususan
E01 dan E02 dan E04 dan E07 dan E11
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B234Membekal Dan Menghantar Bunga Keratan Ke Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
070201
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B235Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Bagi Sistem Iklinik & Eklinik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105
Tarikh Sebutharga Dibuka
13 Disember 2021 (Isnin)

Tarikh Sebutharga Ditutup
27 Disember 2021 (Isnin)
50.00
2021/B236Pembekalan Baju Korporat Petugas Kaunter Dbkl Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Untuk Jabatan Perancangan KorporatBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
020801
Tarikh Taklimat Tapak
16 Disember 2021 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Bilik Mesyuarat Tingkat 5, Jabatan Perancangan Korporat, Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Disember 2021 (Rabu)
50.00
  1. Dokumen sebutharga 2021/B236 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2021/B236 adalah DIWAJIBKAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah Diwajibkan membawa seperti berikut:-

   i.
   Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2021/B236)
   ii. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2021/B236)
   iii. Cop
   Syarikat (Rubber Stamp). (2021/B236)

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan.

   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
   (v) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
   Tarikh Iklan    : 13 Disember 2021
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.