Kenyataan Sebutharga Bil. 5/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B055Membekal, Memasang Dan Menyelenggara Sistem Kawalan Burung Di Pusat Bandar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)


Kod Bidang Baru
220902 atau 070306
Tarikh Sebutharga Dibuka
7 April 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 April 2022 (Rabu)
50.00
2022/B056Membekal Dan Menghantar Alatganti Kenderaan Jenama Weststar Maxus Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)


Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
7 April 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 April 2022 (Rabu)
50.00
2022/B057Membekal Dan Menghantar Alatganti Kenderaan Jenama Proton Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)


Kod Bidang Baru
110301 atau 110304 atau 110399
Tarikh Sebutharga Dibuka
7 April 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 April 2022 (Rabu)
50.00
2022/B058Membekal Dan Menghantar Alatganti Pelbagai Mesin Kecil Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)


Kod Bidang Baru
130101 atau 130102 atau 130199
Tarikh Sebutharga Dibuka
7 April 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 April 2022 (Rabu)
50.00
2022/B059Supply And Delivery One (1) Unit Passenger VanBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Sahaja)


Kod Bidang Baru
110106
Tarikh Sebutharga Dibuka
7 April 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 April 2022 (Rabu)
50.00
2022/B060Supply And Delivery One (1) Unit New Muslim Hearse VanBumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Sahaja)


Kod Bidang Baru
110106
Tarikh Sebutharga Dibuka
7 April 2022 (Khamis)

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 April 2022 (Rabu)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan

   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan     dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya kontraktor/syarikat tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  6. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR

   Tarikh Iklan    : 7 April 2022
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

    

Skip to content