Kenyataan Sebutharga Bil. 8/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B078Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif DBKL Business Intelligent (DBKLBI) Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210102 atau 210103 aau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210108 atau 210109 atau 210110
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B079Penyelenggaraan Komprehensif Sistem Iventori Pokok (E-Pokok) Untuk Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210103 dan 210104 atau 210106 atau 210107 atau 210109 dan 210110
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B080Security Posture Assessment For Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
210103 atau 210104 atau 210106 atau 210107
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B081Membekal Dan Menghantar Racun Haiwan (Alfasan Dorminal) Untuk Kerja-Kerja Pelupusan Haiwan Bagi Unit Kawalan Pest Di Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh (2 Tahun)Bumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
050201 atau 050202
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B082Membekal Dan Menghantar Peralatan Makmal Untuk Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan, Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
020301 atau 020302 atau 060501 atau 220602
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B083Membekal Dan Menghantar Mesin-Mesin Kecil Makmal Untuk Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
060501 atau 060502 atau 220602
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B087Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Satu (1) Unit Forklift Untuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan ElektrikalBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110201 atau 110299
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B088Penyenggaraan Mesin Dan Peralatan Bengkel Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
220504 dan 130101
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B089Perkhidmatan Kerja-Kerja Servis Dan Pembaikan Motosikal Dbkl Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Bumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
220102 atau 110102
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B090Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Gimnasium Bagi Tahun 2022 Untuk Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan SukanBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
030501
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
2022/B091Perkhidmatan Kerja-Kerja Menyewa, Memasang Dan Pembersihan Karpet Bagi Majlis Perkahwinan Dan Keraian Di Kemudahan Sukan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancingan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Kumpulan 1)Bumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
221401 atau 020103
Tarikh Lawatan Tapak
14 Jun 2022 (Selasa)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kompleks Sukan Bangsar, Jalan Terasik 3, Bangsar Baru, 59000 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
20 Jun 2022 (Isnin)

50.00
2022/B093Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Penyelidikan Makmal Di Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Satu (1) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja)

Kod Bidang Baru
220601 atau 220602
Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Jun 2022 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Jun 2022 (Khamis)
50.00
  1. Dokumen sebutharga 2022/B091 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman web selepas Sesi Taklimat Tapak.

  2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2022/B091 adalah DIWAJIBKAN. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah Diwajibkan membawa seperti berikut:-

   i. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2022/B091)
   ii. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2022/B091)
   iii. Cop Syarikat (Rubber Stamp). (2022/B091)

  3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  5. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan

   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  8. Sekiranya kontraktor/syarikat tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR

   Tarikh Iklan    :  10 Jun 2022
   Laman Web    : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content