Kenyataan Sebutharga Bil. 9/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Bumiputera KKM yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUT HARGABUTIR-BUTIR SEBUT HARGAKELAYAKAN PETENDERTARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUT HARGA DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/B103Penyelenggaraan Komprehensif Dan Pembekalan Perisian Bagi Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210108 atau 210109
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Jun 2022 (Jumaat)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Julai 2022 (Khamis)

50.00
2022/B104Perkhidmatan Pembersihan Tempat Letak Kereta Bertingkat Ppr Kg Baru Air Panas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Jun 2022 (Jumaat)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B105Membekal Dan Menghantar Perangkap, Perkakas Dan Bahan Makanan Untuk Unit Kawalan Pest Di Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.Bumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
070302 atau 070303 atau 070305 atau 070306
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Jun 2022 (Jumaat)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Julai 2022 (Khamis)
50.00
2022/B106Membekal Dan Menghantar Peralatan Elektronik, Elektrik Dan MesinBumiputera Berdaftar Dengan KKM(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
130101 atau 130102 atau 130202
Tarikh Sebutharga Dibuka
24 Jun 2022 (Jumaat)


Tarikh Sebutharga Ditutup
7 Julai 2022 (Khamis)
50.00
  1. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online’ di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen sebutharga dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan
   (i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   (ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   (iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   (iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan   dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.

  6. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR

   Tarikh Iklan    :  23 Jun 2022
   Laman Web : www.dbkl.gov.my dan https://eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content