Kenyataan Tender Bil. 14/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDERBUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDERTARIKH TENDER DIBUKA DAN TENDER DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/A135Kerja-Kerja Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Taman Tasik Permaisuri, Cheras, Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Dan 221006 Dan 222102 dan 222104
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A136Membekal Dan Menghantar Alat Perkakasan Dan Bahan Nyah Kuman Di Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Satu (1) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
050301 Atau 050102 Atau 050101
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
22 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A137Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Di Kompleks Perniagaan Dan Komuniti Bandar Baru Sentul Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A138Tawaran Penyewaan Peralatan Bagi Kerja Penyediaan Logistic Dan Persiapan Teknikal Serta Kerja Yang Berkaitan Untuk Penganjuran Acara Majlis Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221304 Dan 221305 Dan 221501 Dan 221511 Dan 221615 Dan 130201
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
22 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A139Kerja-Kerja Perkhidmatan Pembersihan Dan Penyelenggaraan Landskap Di Taman Bukit Jalil, Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Dan 221006 Dan 222102 Dan 222104
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A140Membekal Dan Menghantar Media Hortikultur Ke Jabatan Pembangunan Landskap Dan RekreasiBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
070101 Dan 222102 Dan 222104
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A141Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Mengujicuba Dan Mentauliah Serta Menyelenggara ‘ Swing Barrier Gate Security Access Control System For Office Building Di Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut Secara Penyelenggaraan Komprehensif Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210101 Dan 210102 Dan 210103 Dan 210104 Dan 210105

Dan

Berdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7


Kategori
ME

Pengkhususan
E02 Dan E04
Tarikh Tender Dibuka/Taklimat Projek
13 September 2021 (Isnin)

Masa : 10.00 Pagi

Pautan :
https://meet.google.com/xty-rtmt-kyd


Tarikh Tender Ditutup
27 September 2021 (Isnin)
300.00
2021/A142Kerja Penyelenggaraan Sistem Pam Kawalan Banjir Dan Peralatan Berkaitan Untuk Dewan Bandaraya Kuala LumpurBerdaftar Dengan CIDB
Gred G5 Atau G6 Atau G7


Kategori
ME

Pengkhususan
M10 Dan M20 Dan E04 Dan E11
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
22 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A143Cadangan Kerja-Kerja Merekabentuk Dan Mengecat Mural Bagi Struktur Feeder Pillar Di Wilayah Persekutuan Kuala LumpurBumiputra Berdaftar Dengan CIDB
Gred G3


Kategori
ME

Pengkhususan
B14
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
22 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A144Kerja-Kerja Menyelenggara, Memelihara Dan Mengganti Alatganti Kepada Lif Berjenama “KONE” Yang Sedia Ada Di Kawasan Perumahan Awam Dan Projek Perumahan Rakyat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Sebanyak 10 Unit Secara “Total Comprehensive Maintenance” bagi Tempoh Tiga (3) TahunBerdaftar Dengan CIDB
Gred G3 Atau G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7


Kategori
ME

Pengkhususan
M03
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A145Pelantikan Pengurus Harta Berdaftar Bagi Pengurusan Bangunan Dan Melaksanakan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Berkonsepkan Intergrated Property Facilities Management (IPFM) Di Bangunan Tempat Letak Kereta Taman Metropolitan, Kepong, Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBerdaftar Dengan CIDB
Gred G5


Kategori
F

Pengkhususan
F01
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A146Pelantikan Pengurus Harta Berdaftar Bagi Pengurusan Bangunan Dan Melaksanakan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Berkonsepkan Intergrated Property Facilities Management (IPFM) Di Bangunan Tempat Letak Kereta Bertingkat Brickfilekds, Jalan Berhala Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBerdaftar Dengan CIDB
Gred G5


Kategori
F

Pengkhususan
F01
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A147Kerja Penyelenggaraan Mesin Spiral Waste Bin Dan Pengurusan Pembersihan Rumah Sampah Di Pusat Penjaja Dan Pasar Untuk Dewan Bandaraya Kuala LumpurBerdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7


Kategori
ME

Pengkhususan
M15 Dan M20 Dan E20 Dan E11
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
22 September 2021 (Rabu)
300.00
2021/A148Kerja-Kerja Menyelenggara, Memelihara Dan Mengganti Alatganti Kepada Lif Berjenama “FUJITECH” Yang Sedia Ada Di Kawasan Perumahan Awam Dan Projek Perumahan Rakyat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Sebanyak 109 Unit, Secara “Total Comprehensive Maintenance” Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBerdaftar Dengan CIDB
Gred G6 Atau G7


Kategori
ME

Pengkhususan
M03
Tarikh Tender Dibuka
9 September 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
29 September 2021 (Rabu)
300.00
 1. Bagi tender 2021/A141 taklimat projek akan dilakukan secara atas talian melalui Google Meet di pautan, tarikh dan masa seperti berikut:-

  Tarikh   : 13 September 2021 (Isnin)
  Masa    : 10.00 pagi
  Pautan : https://meet.google.com/xty-rtmt-kyd

 2. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

 3. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan pendaftaran sebelum bayaran pendaftaran dan pembelian dokumen dapat dilaksanakan.

 4. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan bagi pengesahan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 5. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 6. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang dikuatkuasakan, bagi perolehan ini petender yang DIBENARKAN untuk menghantar dokumen tender menggunakan perkhidmatan pos berdaftar atau kurier ke Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang telah ditetapkan. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali. Sebarang pertanyaan berkaitan tender perlu dikemukakan melalui emel di eperolehan@dbkl.gov.my.

 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 8. Untuk keterangan lanjut sila layari portal rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (www.dbkl.gov.my) dan laman sesawang eperolehan DBKL (eperolehan.dbkl.gov.my).

  DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
  Tarikh Iklan    :  9 September 2021 
  Laman Sesawang    : www.dbkl.gov.my dan eperolehan.dbkl.gov.my
Skip to content