Kenyataan Tender Bil. 15/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDERBUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDERTARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/A197Cadangan Pemuliharaan Imej Rekabentuk Bandar Dan Naik Taraf Jalan Serta Laluan Pejalan Kaki Di Jalan Bukit Bintang Dan Jalan Imbi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB

Gred G7

Kategori CE Dan ME

Pengkhususan
CE01 Dan CE21 Dan E11 Dan E16
Tarikh Tender Dibuka
14 November 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
1 Disember 2022 (Khamis)
300.00
2022/A198Cadangan Pemuliharaan Imej Rekabentuk Bandar Dan Naik Taraf Jalan Serta Laluan Pejalan Kaki Di Jalan Ampang (Ampang Boulevard), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB

Gred G7

Kategori CE Dan ME

Pengkhususan
CE01 Dan CE21 Dan E11 Dan E16
Tarikh Tender Dibuka
14 November 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
1 Disember 2022 (Khamis)
300.00
2022/A199Cadangan Pemuliharaan Imej Rekabentuk Bandar Dan Naik Taraf Jalan, Laluan Sikal Serta Laluan Pejalan Kaki Di Jalan Raja Laut – Jalan Ipoh – Jalan Tuanku Abdul Rahman, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB

Gred G7

Kategori CE Dan ME

Pengkhususan
CE01 Dan CE21 Dan E11 Dan E16
Tarikh Tender Dibuka
14 November 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
1 Disember 2022 (Khamis)
300.00
2022/A200Cadangan Pemuliharaan Imej Rekabentuk Bandar Dan Naik Taraf Laluan Pejalan Kaki Di Sultan Ismail, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB

Gred G7

Kategori CE Dan ME

Pengkhususan
CE01 Dan E16
Tarikh Tender Dibuka
14 November 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
1 Disember 2022 (Khamis)
300.00
2022/A201Cadangan Pembangunan Residensi Majlis Di Atas Lot 58199, Jalan Tasik Permaisuri 1, Cheras, Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB

Gred G7

Kategori B

Pengkhususan
B01 Dan B04
Tarikh Tender Dibuka
14 November 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
1 Disember 2022 (Khamis)
300.00
2022/A202Kerja-Kerja Penyelenggaraan Menyeluruh Lif Berjenama Eita Di Kawasan Perumahan Awam Dan Projek Perumahan Rakyat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBerdaftar Dengan CIDB

Gred G5 Atau G6 Atau G7

Kategori ME

Pengkhususan
M03
Tarikh Taklimat Tapak
22 November 2022 (Selasa)


9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Bilik Taklimat Tingkat 3, Menara DBKL 3,
Bandar Wawasan,
Jalan Raja Abdullah
50300 Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

9 Disember 2022 (Jumaat)

300.00
2022/A203Perkhidmatan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Untuk Kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBerdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221801 Atau 221802
Tarikh Taklimat Tapak
22 November 2022 (Selasa)

11.00 Pagi – 12.00 Tengahari
Unit Kebajikan Dan Kaunseling, Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Tingkat 11, Menara Dbkl 1, Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

9 Disember 2022 (Jumaat)
300.00
2022/A204Pelantikan Pengurus Harta Berdaftar Bagi Pengurusan Bangunan Dan Melaksanakan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Berkonsepkan Integrated Property Facilities Management (IPFM) Di Kompleks Tun Sambanthan, Brickfields, Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Berdaftar Dengan CIDB Gred G4
Kategori F
Pengkhususan
F01

ATAU

Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221506

DAN

Wajib Berdaftar Dengan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah Dan Pengurus Harta (LPPEH)
Tarikh Taklimat Tapak
23 November 2022 (Rabu)


9.45Pagi – 10.45 Pagi
Aras Bawah
Kompleks Tun Sambanthan, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur


Tarikh Tender Ditutup

12 Disember 2022 (Isnin)
300.00
  1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu di dalam portal rasmi eperolehan.dbkl.gov.my

  3. Dokumen Tender 2022/A202, 2022/A203 dan 2022/A204 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman web selepas Sesi Taklimat Tapak.

  4. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi 2022/A187, 2022/A188, 2022/A189 dan 2022/A190 adalah DIWAJIBKANHANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat  dan hendaklah Diwajibkan membawa salinan sijil seperti berikut:-

   i.    Sijil Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh CIDB
   ii.   Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB
   iii. Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
   iv. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia

   v. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia
   vi.  Cop Syarikat (Rubber Stamp)
   vii. Kad Pengenalan Penama Didalam Sijil

  5. Petender yang GAGAL mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

  6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

    

  7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  9. Untuk keterangan lanjut sila layari portal rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (www.dbkl.gov.my) dan laman sesawang eperolehan DBKL (eperolehan.dbkl.gov.my).

   DATUK BANDAR KUALA LUMPUR

   Tarikh Iklan    :  14 November 2022
   Laman Sesawang    : www.dbkl.gov.my dan eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content