Kenyataan Tender Bil. 16/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDERBUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDERTARIKH TENDER DIBUKA DAN TENDER DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/A160Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Sekitar Dataran Merdeka, Jalan Raja, Arca Budaya, Perpustakaan Kuala Lumpur, Menara DBKL 1 & 2, Laman Tun Perak, Jalan Raja Laut, Jalan Bunus Dan ‘Count Down Clock’, Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
222102 Dan 222104 Dan 221002
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A161Membekal Dan Menghantar Kayu Dan Papan Lapis Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua
(2) Tahun
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
090101
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A162Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Dan Sokongan Teknikal Bagi Perkakasan Dan Infrastruktur Rangkaian Di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (IDBKL), Perpustakaan Kuala Lumpur (PKL) Dan Menara Jabatan Penguatkuasaan DBKLBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210101 Atau 210102 Atau 210103 Atau 210104 Atau 210105 Atau 210106
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A163
Membekal Dan Menghantar Mesin- Mesin Kecil Makmal Untuk Pusat Analisis Dan Sekuriti Makanan Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
220602 Atau 060501 Atau 060502
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A164Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Pedestrian Walkway Zon 4 – (Dari Jalan Pahang Hingga Stesen Monorel Chow Kit, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Jalan Raja Abdullah, Jalan Dewan Sultan Sulaiman Serta Kawasan Berlandskap Di Sekitarnya), Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
222102 Dan 222104 Dan 221002
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
3 November 2021 (Rabu)
300.00
2021/A165Cadangan Menaiktaraf Taman Rimba Kiara, Kuala Lumpur
(Secara Reka Dan Bina) (Pra-Kelayakan)
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G6


Kategori CE Dan B Dan ME

Pengkhususan
CE14 Dan CE21 Dan B01
Dan M15
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A166Cadangan Membina Dan Menyelenggara Bonggol Serta Kerja Pemasangan Peralatan Keselamatan Berkaitan Pengurusan Keselamatan Lalulintas Di Jalan - Jalan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Untuk Jabatan Pengangkutan Bandar Bagi Tempoh Dua (2) TahunBerdaftar Dengan CIDB
Gred G4


Kategori CE

Pengkhususan
CE01 Dan CE13 Dan CE21 Dan CE32 Dan CE42 Dan CE43
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
3 November 2021 (Rabu)
350.00
2021/A167Cadangan Pemuliharaan Imej Rekabentuk Bandar Dan Naik Taraf Laluan Pejalan Kaki Di Jalan Bukit Bintang Dan Jalan Imbi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra – Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB
Gred G7


Kategori CE Dan ME

Pengkhususan
CE01 Dan E16


Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A168Cadangan Pemuliharaan Imej Rekabentuk Bandar Dan Naiktaraf Laluan Pejalan Kaki Di Jalan Sultan Ismail, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra-Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB
Gred G7


Kategori CE Dan ME

Pengkhususan
CE01 Dan E16
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
27 Oktober 2021 (Rabu)
300.00
2021/A169Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Pencegah Kebakaran Dan Peralatan Lain Yang Berkaitan Di Bangunan Milik DBKL Bagi Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan CIDB
Gred G3


Kategori ME

Pengkhususan
M02 Dan M15 Dan E04 Dan E11
Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
3 November 2021 (Rabu)
300.00
2021/A170Kerja-Kerja Penyelenggaraan Elektrikal Jejantas, Siarkaki Berbumbung, Hentian Bas Dan Teksi Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan CIDB
Gred G3 Atau G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7


Kategori ME

Pengkhususan
E04 Dan E11


Tarikh Tender Dibuka
14 Oktober 2021 (Khamis)

Tarikh Tender Ditutup
3 November 2021 (Rabu)
300.00
  1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Bagi pendaftaran syarikat baru di sistem eperolehan DBKL, petender hendaklah mengemukakan sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan pendaftaran sebelum bayaran pendaftaran dan pembelian dokumen dapat dilaksanakan.

  3. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan bagi pengesahan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

  4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
ms_MYMS