Kenyataan Tender Bil. 18/2021

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDERBUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDERTARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TARIKH TENDER DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2021/A192Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif & Sokongan Teknikal Bagi Perkakasan Dan Infrastruktur Rangkaian Selama 2 Tahun Di Menara DBKL 1 Dan Di Menara DBKL 2 Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210101 Atau 210102 Atau 210103 Atau 210104 Atau 210105 Atau 210106
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
22 Disember 2021 (Rabu)
300.00
2021/A193Membekal Dan Menghantar Alatganti Tulen Kenderaan Jenama Isuzu Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
110301 Atau 110304 Atau 110399
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
22 Disember 2021 (Rabu)
300.00
2021/A194Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Hiliran Ampang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
22 Disember 2021 (Rabu)
300.00
2021/A195Perkhidmatan Pembersihan Perumahan Awam Setapak Jaya 1A Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
16 Disember 2021 (Khamis)
300.00
2021/A196Sistem Jadual Kadar Caj PembangunanBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210102 Dan 210103 Dan 210101 Dan 210105 Dan 210106 Dan 210107 Dan 210108 Dan 210109 Dan 210110
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
16 Disember 2021 (Khamis)
300.00
2021/A197Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat Pesuruhjaya Bangunan Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210102 Dan 210103 Dan 210104 Dan 210105 Dan 210106 Dan 210107 Dan 210108 Dan 210109 Dan 210110
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
16 Disember 2021 (Khamis)
300.00
2021/A198Perkhidmatan Pembangunan Laboratory Information Management System (LIMS)Untuk Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210102 Dan 210103 Dan 210104 Dan 210105
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
16 Disember 2021 (Khamis)
300.00
2021/A199Cadangan Menaiktaraf Fasad Bangunan, Basement, Auditorium Elyas Omar, Membaikpulih Sistem Longkang Dan Water Seepage Di Bangunan Perpustakaan Kuala Lumpur, Jalan Raja, Kuala Lumpur (Secara Reka Dan Bina) (Pra -Kelayakan)Berdaftar Dengan CIDB
Gred G5


Kategori B Dan CE Dan ME

Pengkhususan
B04 Dan CE21 Dan E11
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
22 Disember 2021 (Rabu)
300.00
2021/A200Cadangan Membina Pagar Sempadan Dan Memasang Papan Tanda Untuk Kawasan Lapang/Hijau Dan Rekreasi Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan CIDB Gred G4

Kategori CE

Pengkhususan
CE21
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
22 Disember 2021 (Rabu)
300.00
2021/A201Perkhidmatan Bagi Kerja Menyelenggara Sistem Lif Berjenama Kone Secara Penyelenggaraan Menyeluruh (Full Comprehensive Maintenance) Di Bangunan-Bangunan Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Empat (4) TahunBerdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7


Kategori ME

Pengkhususan
M03
Tarikh Tender Dibuka
3 Disember 2021 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
22 Disember 2021 (Rabu)
300.00
 1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

 2. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 3. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 6. Untuk keterangan lanjut sila layari portal rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (www.dbkl.gov.my) dan laman sesawang eperolehan DBKL (eperolehan.dbkl.gov.my)

  DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
  Tarikh Iklan : 3 Disember 2021
  Laman Sesawang : www.dbkl.gov.my dan eperolehan.dbkl.gov.my
Skip to content