Kenyataan Tender Bil. 6/2022

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDERBUTIR-BUTIR TENDERKELAYAKAN PETENDERTARIKH TENDER DIBUKA DAN TARIKH TENDER DITUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
2022/A050Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Dua (2) Unit Lori Transporter Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
110104 Atau 110106 Atau 110199
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300.00
2022/A051Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Unit Lori Aerial PlatformBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
110104 Atau 110106 Atau 110199
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A052Membekal Dan Menghantar Baja Ke Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
070101
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A053Membekal Dan Menghantar Alat-Alat Pembiakan Tanaman Ke Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala LumpurBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
070303
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A054Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Perkasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A055Perkhidmatan Pembersihan Perumahan Awam Seri Johor 4AB Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A056Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Seri Aman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A057Membekal, Memasang, Mendokumentasi Dan Mengujitauliah Pelbagai Perkakasan ICT Di Jabatan-Jabatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Tahun 2022Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210101 Atau 210102
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A058Perkhidmatan Pembersihan Kompleks Komersial Dan Komuniti Bandar Tun Razak Untuk Tempoh (3) TahunBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A059Oracle License Supply Services For Dewan Bandaraya Kuala Lumpur’s Disaster RecoveryBerdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
210102 Dan 210103 Dan 210104 Dan 210105 Dan 210106 Dan 210107 Dan 210109
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A060Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Dua (2) Unit Rapid Response Vechicle (RRV) Pickup TruckBumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang
110103 Atau 110106 Atau 110199
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
2022/A061Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Solar PV Bagi Jejantas, Siarkaki Berbumbung, Hentian Bas Dan Teksi Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua TahunBumiputera Berdaftar Dengan CIDB

Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
E04 Dan E11
Tarikh Tender Dibuka
18 April 2022 (Isnin)

Tarikh Tender Ditutup
9 Mei 2022 (Isnin)
300
 1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

 2. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu di dalam portal rasmi dbkl.gov.my

   

 3. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 6. Untuk keterangan lanjut sila layari portal rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (www.dbkl.gov.my) dan laman sesawang eperolehan DBKL (eperolehan.dbkl.gov.my)

  DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
  Tarikh Iklan : 18 April 2022
  Laman Sesawang : www.dbkl.gov.my dan eperolehan.dbkl.gov.my

Skip to content