Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 16/2020 pada 15 Disember 2020 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
Bil.
No. Tender
Petender Berjaya
Tempoh
Nilai Kontrak (RM)
1.
2020/B151
PASTISIAP ENTERPRISE (M) SDN BHD
3 TAHUN
195,000.00
2.
2020/B152
ARUS SERASI SDN BHD
3 TAHUN
291,600.00
3.
2020/B159
U.S.S ENGINEERING & TRADING
2 TAHUN
-15% (KURANGAN) DENGAN HAD SILING RM500,000.00
4.
2020/B177
GEROBOK EMAS ENTERPRISE
12 MINGGU
426,969.92
ms_MYMS