Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 3/2023 Pada 23 Mac 2023

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
BIL.NO TENDERPETENDER BERJAYATEMPOHNILAI KONTRAK (RM)
1.2022/B191NJ EXCELLBENA ENTERPRISE2 TAHUN415,400.00
2.2022/B228i. IBZ DAGANG

ii. ABRAR JAYA ENTERPRISE
7 HARI/
2 TAHUN
-15% (KURANGAN) DENGAN HAD SILING RM250,000.00 SETIAP SYARIKAT
3.2023/B005O.H.J. COMPANY2 TAHUN315,000.00
Skip to content