Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 4/2022 Pada 13 April 2022

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
BIL.NO TENDERPETENDER BERJAYATEMPOHNILAI KONTRAK (RM)
1.2021/B240PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD2 Tahun316,597.50
2.2021/B106CANGGIH BINA ENTERPRISE2 Tahun192,800.00
3.2021/B111SSARMADA BINA ENTERPRISE2 Tahun422,440.00
4.2021/B187SNAR RESOURCES2 Tahun436,472.00
5.2021/B216SAFRI ENTERPRISE2 Tahun419,524.00
6.2021/B210NN CONSTRUCTION3 Tahun377,800.00
Skip to content