Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 6/2022 Pada 10 Mei 2022

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
BIL.NO TENDERPETENDER BERJAYATEMPOHNILAI KONTRAK (RM)
1.2021/B215FIRDA TRADING12 Minggu/
1 Tahun
468,925.00
2.2021/B070UNI BINA ENTERPRISE2 Tahun183,000.00
Skip to content